Ett betydelsefullt steg på vägen mot en fossilfri tillverkning av kalk

Mer än 100 förväntansfulla gäster samlades för att delta i invigningen av SaltX nya testanläggning i Hofors.

Den 16 november togs ett betydelsefullt steg på vägen mot en fossilfri tillverkning av kalk. I gråkallt novemberväder samlades mer än 100 förväntansfulla gäster för att delta i invigningen av SaltX nya testanläggning i Hofors. SMA Mineral fanns på plats.

Bakom testanläggningen står börsnoterade SaltX Technology där SMA Mineral, sedan i juni 2022, finns med som delägare. Med patentskyddad teknik har företaget – inom ramen för varumärket ZEQL – utvecklat en elektrifierad process för tillverkning av klimatneutral kalk.

En central del i den gemensamma satsningen är den testanläggning som nu invigdes. I SaltX konceptfabrik kommer tekniken att vidareutvecklas och testas för kunna förverkliga visionen om grön el för uppvärmning av kalkugnar.

Att testanläggningen har uppförts i anslutning till Ovako Steels stålverk i Hofors är ingen slump. Kalk används som slaggbildare vid smältningen för att kunna avlägsna föroreningar i smältan och har på så vis en avgörande betydelse för stålprocessen. Behovet av kalk tillgodoses ofta genom kalkugnar placerade i direkt anslutning till stålverken.

Vid invigningen deltog ledning och personal från SaltX och SMA Mineral men också representanter från involverade myndigheter och organisationer.  Invigningstalet hölls av Daniel Westlén, statssekreterare på Klimat- och näringslivsdepartementet. För den symboliska bandklippningen svarade SaltX VD Carl-Johan Linér assisterad av kommunstyrelsen i Hofors ordförande, Tomas Isaksson och Håkan Gustafsson, VD på Scanarc.

Tillbaka

Svante

Fielding

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.