Ett första steg mot koldioxidfri produktionsanläggning

Som ett led i SMA Minerals hållbarhetsstrategi och omfattande arbete med att minska våra koldioxidutsläpp deltar vi i ett unikt projekt kring infångning och lagring av koldioxid.

Unikt pilotprojekt kring infångning och lagring av koldioxid

– Det här är det första projektet i sitt slag i Europa, berättar Anna-Maria Béregi Amnéus, utvecklings- och hållbarhetschef på SMA Mineral. Det är också ett första stort steg mot en koldioxidfri produktionsanläggning för bränd kalk och dolomit.

En fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer idag från industrin. Och enligt International Energy Agency måste CO2-avskiljning och lagring – s.k. CCSU (Carbon Capture Storage and Utilization) – stå för inte mindre än hälften av de globala utsläppsminskningarna.

Som ett led i detta viktiga arbete startar vid årsskiftet ett stort pilotprojekt i norska Mo i Rana.

Nära samarbete

– Målet med projektet är utsläppsminskningar och framgångsfaktorn är samarbete, förklarar Anna-Maria. Projektägare är Mo Industripark AS och projektledare är forskningsinstitutet SINTEF. Övriga samarbetspartners är Alcoa Mosjøen, Elkem Rana, Elkem Salten, Celsa Armeringsstål, Ferroglobe Mangan Norge, NorFraKalk, Norcem Kjøpsvik och Olje- och gasklynge Helgeland.

– En av fördelarna är närheten mellan olika industriella verksamheter, menar Anna-Maria. Vi på SMA Mineral bidrar med installationer, kontanta medel och arbetsinsats.

Blanda olika rökgaser

En mobil Carbon Capture-pilot – enkelt uttryckt en rörledning – ska installeras mellan Elkem och SMA Minerals anläggningar i Mo i Rana, för att fånga in koldioxid från rökgaserna från båda anläggningarna. – Det är ett första steg för att undersöka hur det går att blanda olika rökgaser som skiljer sig åt i sammansättning och koldioxidhalt, förklarar Anna-Maria. – Om detta pilotprojekt blir lyckat blir nästa steg att bygga en fullskalig CCUS-anläggning (Carbon Capture Usage Storage) för att samla in all koldioxid från alla företag i Mo Industripark. Det är en möjlig infångning av 1,5 miljoner ton koldioxid.

En viktig riktning

Därefter är tanken att koldioxiden transporteras för slutförvaring till en tom gaskälla utanför Norges kust. – Avskiljning och lagring av koldioxid är en viktig riktning att arbeta i för att göra produktionen klimatneutral, och det här projektet kommer lära oss mycket om denna process.

Tillbaka

Anna-Maria

Béregi Amnéus

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.