BRÄND KALK BLANDAS MED FLYGASKA FRÅN PAPPERSINDUSTRIN | SMA Mineral

BRÄND KALK BLANDAS MED FLYGASKA FRÅN PAPPERSINDUSTRIN

Ståltillverkaren Outokumpu har, tillsammans med metallforskningsinstitutet Swerim, genomfört tester där flygaska från pappersindustrin blandats med kalk för användning som slaggbildare vid ståltillverkning. SMA Mineral har ansvarat för blandning och brikettering. Genom att flygaskan delvis ersätter bränd kalk reduceras utsläppen av koldioxid till atmosfären.

Tillbaka

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.