STILLESTÅND I GÅSGRUVAN | SMA Mineral

STILLESTÅND I GÅSGRUVAN

SMA Mineral har under flera år arbetat med noggranna förberedelser för att erhålla nytt miljötillstånd för verksamheten i Gåsgruvan, Filipstad. Huvudförhandling i målet hölls i slutet av mars 2023. Innan domslutet kom löpte det befintliga tillståndet ut och verksamheten tvingades stänga i slutet av april. I mitten av maj kom beskedet att Mark- och miljödomstolen avslog ansökan. SMA Mineral överklagade beslutet till Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt i mitten av juni och prövningstillstånd beviljades i slutet av oktober. Det är SMA Minerals förhoppning att målet tas upp under första kvartalet 2024 och att ett beslut kommer senast under andra kvartalet.

Tillbaka

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.