DIALOGEN MED VÅRA MEDARBETARE FORTSÄTTER | SMA Mineral

DIALOGEN MED VÅRA MEDARBETARE FORTSÄTTER

Verktyget Winningtemp har visat sig mycket värdefullt för att samla in synpunkter kring viktiga frågor från våra medarbetare. Det här är ett steg på vägen för att nå vårt mål strategiska mål om engagerade medarbetare.

Tillbaka

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.