Falkenberg

Falkenberg ligger cirka tio mil söder om Göteborg. I hamnen driver SMA Mineral sedan 2012 en slurryanläggning av hög kapacitet för magnesiumhydroxidprodukter  och med goda lagringsmöjligheter. Dessa produkter används bland annat i massaindustrin och inom miljöområdet.

FALKENBERG TILLVERKAR

Kontakt

FALKENBERG

Mats

Karlsson

Platschef

0046 70 558 21 02