Gåsgruvan

Gåsgruvan har gamla anor och brytning av kalksten började 1852. I mitten på 1950-talet uppfördes två liggande roterugnar för bränning av kalksten.

SMA Mineral förvärvade Gåsgruvan 1980 av Uddeholm. Fram till 1990 brändes kalk i Gåsgruvan och man bröt på två nivåer under jord.

Idag bryts kalksten i dagbrott. Krossning av kalksten och sidoberg sker på olika nivåer i täkten med ett mobilt krossverk och ett sorteringsverk som placeras vid sprängt berg. Produkterna transporteras sedan fortlöpande upp till industriområdet för lagring på upplag eller i lagertält inför utlastning. Mald produkt lagras i silo eller i storsäck och levereras till kunder inom byggnadsindustrin, asfaltstillverkning, jordbruk eller sjökalkning.

GÅSGRUVAN TILLVERKAR

Kontakt

GÅSGRUVAN

Jesper

Samuelsson

Platschef Gåsgruvan och Berga

0046 70 284 35 09