Jutjärn

Jutjärns kalkbrott

Brytning av kalksten för SMA Minerals interna kalkugnar i Dalarna.

Förädling sker genom prospektering, borrning, sprängning, krossning, siktning, lagring och lastning på flakbil.

Huvudsakliga kunder: SMA Minerals ugnar i Rättvik och Boda samt Kullsberg (sjökalk och industrifiller).

JUTJÄRN TILLVERKAR

Kontakt

JUTJÄRN

Peter

Andersson

Platschef Boda, Jutjärn och Kullsberg

0046 70 581 00 96