Jutjärn

Jutjärns kalkbrott

Brytning av kalksten för SMA Minerals interna kalkugnar i Dalarna.

Förädling sker genom prospektering, borrning, sprängning, krossning, siktning, lagring och lastning på flakbil.

Huvudsakliga kunder: SMA Minerals ugnar i Rättvik och Boda samt Kullsberg (sjökalk och industrifiller).

JUTJÄRN TILLVERKAR

Kontakt

JUTJÄRN

Lars

Carlsson

Platschef Rättvik, Boda, Kullsberg, Jutjärn

0046 70 373 28 15