Loukolampi

Loukolampi kalkverk anlades på 1920-talet och togs 2000 över av SMA Mineral. Efter en brand 2005 byggdes kalkverket upp igen och är i dag Finlands modernaste.

I Loukolampi produceras krossade och malda produkter till bland annat jordbruk, foder, växttorv, asfalt, vattenrening, rökgasrening och byggindustrin. Råvaran kommer från två ställen: dels dolomit från Ankele två mil bort, dels kalksten från Röyttä.

LOUKOLAMPI TILLVERKAR

Kontakt

LOUKOLAMPI

Marko

Mara

Platschef

00358 40 829 2616