Luleå

Luleå kalkverk är Sveriges nordligaste kalkugn och består av en Maerz schaktugn som byggdes 1980. SMA Mineral köpte kalkverket 2014 av SSAB. Kalkverket är placerat inne på SSAB:s industriområde, som också är den största kunden. Här produceras bränd kalk främst till stål- och gruvindustrin.

LULEÅ TILLVERKAR

Kontakt

LULEÅ

Patrick

Riikkula

Platschef Luleå

0046 70 656 60 92