Oxelösund

Oxelösunds kalkverk byggdes 1976 av Maerz Ofenbau för dåvarande Gränges Oxelösunds Järnverk. Kalkverket består av två rektangulära schaktugnar.

I anläggningen produceras bränd kalk främst till SSAB Oxelösund, men även till andra applikationer som exempelvis rökgasrening, vattenrening och jordbruk.

OXELÖSUND TILLVERKAR