Oxelösund

Oxelösunds kalkverk byggdes 1976 av Maerz Ofenbau för dåvarande Gränges Oxelösunds Järnverk. Kalkverket består av två rektangulära schaktugnar.

I anläggningen produceras bränd kalk främst till SSAB Oxelösund, men även till andra applikationer som exempelvis rökgasrening, vattenrening och jordbruk.

OXELÖSUND TILLVERKAR

Kontakt

OXELÖSUND

Sanjin

Bajramovic

Platschef Oxelösund och Eneby

0046 72 215 53 63