Rättvik

Rättviks kalkverk anlades på 1950-talet och kom i SMA Minerals ägo på 1980-talet. Efter att ha varit nedlagt en period, så återstartades verket igen och återställning av produktionsanläggningen för brända produkter ägde rum under en 15-årsperiod. Därtill har en anläggning för släckt kalk uppförts.

Vid Rättviks kalkverk produceras bränd kalk, bränd dolomit, släckt kalk samt produkter för markstabilisering. Råvaran kommer från Jutjärns kalkbrott, som även försörjer Boda kalkverk.

Kontakt

RÄTTVIK

Lars

Carlsson

Platschef Rättvik, Boda, Kullsberg, Jutjärn

0046 70 373 28 15