Röyttä | SMA Mineral

Röyttä

Röyttä kalkverk i Torneå byggdes i anslutning till Outokumpus stålverk 2002 för produktion av bränd kalk och var då Nordens största kalkugn.

Anläggningen kompletterades 2005 med en hydratanläggning och produktion av släckt kalk till huvudsakligen gruv- och cellulosaindustrin. Sedan 2015 eldas kalkugnen med CO-gas från stålverkets kromkonverter, vilket ersätter olja och är mer miljövänligt.

Kontakt

RÖYTTÄ

Tapio

Frantti

Platschef Röyttä

00358 40 583 7878