Sandarne

Sandarne kalkverk ligger en knapp mil utanför Söderhamn. SMA förvärvade anläggningen av Stora Cell 1995, där kalkverket varit en del i massafabrikens produktionslinje fram till nedläggningen. SMA Minerals produktion i Sandarne drog igång sommaren 1996 och är koncernens enda mesaugn.

Förutom den ombrända mesakalken tas annan cellulosakalk emot i den egna hamnen, vilket innebär att kalkkvaliteter kan skräddarsys utifrån kundernas behov innan utleveranser i bulktransporter går tillbaka till cellulosaindustrin.

SANDARNE TILLVERKAR

Kontakt

SANDARNE

Mikael

Svensson

Platschef

0046 72 239 96 71