Seljeli

Seljeli

SMA Mineral förvärvade Seljeli dolomitbrott våren 2016. SMA Mineral övertog såväl rättigheterna till brytning som befintliga avtal med kunder och entreprenörer.

Genom förvärvet av Seljeli säkrar SMA Mineral tillgång på dolomit av god kvalitet för lång tid framöver samtidigt som det finns goda möjligheter att utveckla verksamheten.

SELJELI TILLVERKAR

Kontakt

SELJELI

Johnny

Vangen

Platschef Mo i Rana och Seljeli

0047 91 34 54 78