Stucks

Stucks kalkbrott på Gotland öppnades 1930 och drevs av Johnson-koncernen fram till 1961. Sedan 1998 bryter SMA Mineral i Stucks med en produktionskapacitet på cirka 800 000 ton uttaget berg. Verksamheten bedrivs med en modern maskinpark där maskinerna är utrustad med den senaste miljötekniken.

Efter att stenen har siktats och sorteras, transporteras den till Strå hamn för vidare utlastning på fartyg till våra kunder som i huvudsak lokaliserade runt Östersjön och i Bottenviken.

Kalkstenen från Stucks kalkbrott är känd för sin höga kvalitet och renhet. Den används därför främst inom stålindustrin som har mycket höga krav på stenen och sin slutliga produkter.

STUCKS TILLVERKAR

Kontakt

STUCKS

Tobias

Skarphagen

Platschef Stucks, Klinte

0046 70 374 60 75