Troitza

Troitza

Kalkverket i Troitza förvärvades av SMA Mineral 1999 och ligger ca 18 km från staden Shumen i nordöstra Bulgarien. Här finns en kalkstensfyndighet, två stycken kalkugnar och en hydratanläggning för produktion av släckt kalk. Produkterna levereras till kraftvärmeverk, vattenreningsanläggningar, jordbruk samt till byggnadsindustrin.

Kontakt

TROITZA

Dimo

Dimov

VD SMA Mineral Ltd

00359 88 572 3021