Vöhmuta

Vöhmuta

Vöhmuta kalkbrott

Brytning av kalksten för SMA Minerals interna kalkugnar i Oxelösund och Röyttä samt jordbruks- och fodermarknad i Estland.

VÖHMUTA TILLVERKAR

Kontakt

VÖHMUTA

Hillar

Kangur

VD SMA Mineral AS

00372 56 56 04 45