För dyrt att kalka försurade sjöar – kan få förödande effekter

För TV4Nyheterna uppger nio länsstyrelser redan nu att de tvingas dra ner på kalkningen.

Medan både kalk och bränsle blivit dyrare ligger statens anslag kvar på tidigare nivå. För TV4Nyheterna uppger nio länsstyrelser redan nu att de tvingas dra ner på kalkningen.

– Det är tråkigt, skadorna kommer tillbaka, säger Mats Ivarsson på länsstyrelsen i Västra Götaland. En paus i kalkningen av ett försurat vattendrag kan enligt Mats Ivarsson allvarligt påverka livet och artrikedomen både i och kring vattnet.

Läs mer

Tillbaka

Mats

Lindberg

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Försvarsministern och Landshövdingen på besök

Under fredagen gästades SMA Minerals huvudkontor i Persberg av bl.a Försvarsminister Pål Jonson och Landshövding Georg Andrén. Besöket syftade till att sprida kunskap kring SMA Minerals verksamhet med speciellt fokus på kalkindustrins situation vad gäller råvaruförsörjning.