Försvarsministern och Landshövdingen på besök

Under fredagen gästades SMA Minerals huvudkontor i Persberg av bl.a Försvarsminister Pål Jonson och Landshövding Georg Andrén. Besöket syftade till att sprida kunskap kring SMA Minerals verksamhet med speciellt fokus på kalkindustrins situation vad gäller råvaruförsörjning.

SMA Minerals VD Svante Fielding gav sin syn på Sveriges behov av inhemskt producerad kalk vid eventuella kriser. I händelse av krig eller större olyckor kan tillförseln av importerad kalk komma att strypas vilket skulle få allvarliga konsekvenser för samhällsviktiga funktioner inom ett flertal områden. Sverige behöver därför säkra sina egna tillgångar av kalk.

Sedan 2015 omöjliggörs brytning i Stucks kalkbrott på Gotland till följd av dess lokalisering i anslutningen till ett Natura 2000-område. För att kunna återuppta driften krävs att kalkbrytningen i Stucks bedöms som samhällsviktig verksamhet d.v.s vara nödvändig för att säkerställa landets grundläggande behov i en krissituation.

Svante Fielding är belåten med besöket och de samtal som fördes.

– Det känns från vår sida viktigt att alla fakta läggs på bordet, säger Svante Fielding. Dagens besök gav oss möjligheter att redovisa viktiga frågor ur vårt perspektiv. Vi upplevde ett stort intresse från de som var närvarande. Förhoppning är såklart att ett frö ska ha blivit sått och att samtalet kring en återupptagen drift av Stucks kalkbrott ska ges nytt liv.

Tillbaka

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Försvarsministern och Landshövdingen på besök

Under fredagen gästades SMA Minerals huvudkontor i Persberg av bl.a Försvarsminister Pål Jonson och Landshövding Georg Andrén. Besöket syftade till att sprida kunskap kring SMA Minerals verksamhet med speciellt fokus på kalkindustrins situation vad gäller råvaruförsörjning.