Bara tillsammans kan vi göra framtiden bättre!

Vårt mål när det gäller utsläpp av koldioxid är glasklart och vägen som ska ta oss dit är utstakad. Men att skapa en hållbar verksamhet handlar inte bara om koldioxid, det omfattar även arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, jämställdhet och schyssta arbetsvillkor.

VI KAN SOM FÖRETAG LÖSA MYCKET på egen hand, men inte allt. Likadant är det med våra leverantörer, kunder och andra partners. De kan göra mycket själva, men ibland behöver de vår hjälp. För att nå en så hållbar verksamhet som möjligt och skapa en bättre framtid behöver vi alla ta ansvar och hjälpa varandra. Från SMA Minerals sida lovar vi alla våra intressenter att ta vårt fulla ansvar för att sådana samarbeten ska bli framgångsrika!

UNDER 2022 satte vi som ett av SMA Minerals strategiska mål att reducera koldioxidutsläppen med 50% senast 2027. Vi har sedan dess intensifierat arbetet för att nå målet. I slutet av juni 2022 förvärvade SMA Mineral 15% i Greentech-bolaget SaltX Technology AB. Sedan dess har vi tillsammans utvecklat ett nära samarbete i syfte att sätta den första koldioxidneutrala kalkfabriken i drift 2025.

Den nya tekniken, som bygger på s.k. elkalcinering, innebär inte bara att vi eliminerar användandet av fossila bränslen utan nya möjligheter öppnas också för att fånga in och använda den rena koldioxiden i andra processer. Detta är något som kommer göra en avsevärd skillnad i vår strävan att nå ett lägre CO2-avtryck. Responsen från våra största kunder har varit mycket positiv och vi är väldigt förhoppningsfulla inför arbetet under 2023. Samarbetet med SaltX genererar nu ett samarbete med våra kunder med syfte att uppnå ökad konkurrenskraft för både oss, dem och deras kunder.

Och det bästa av allt – vi skapar en bättre framtid för alla när vi når våra klimatmål!

Svante Fielding

DET FINNS ALLTID RISKER med ny teknik och snabb utveckling, såväl tekniska som finansiella. När det gäller klimatförändringar har vi tiden emot oss, vi har helt enkelt inte tid att vänta. Vi satsar i stället på att identifiera och kontrollera riskerna genom noggrann planering, studier, samt ökade resurser och kompetens. Dessutom har vi en mycket kompetent och engagerad personal som kommer göra hela skillnaden för att den här satsningen ska lyckas.

Det nya sättet att kalcinera bygger på att göra om från grunden och göra rätt. Här känner vi att det finns en god samstämmighet med hur många av våra större kunder resonerar kring utvecklingen av sin verksamhet.

EN SAK SOM VI INTE kan påverka helt på egen hand, men som kommer vara en viktig faktor i vår omställning till ny teknik, är säkra och effektiva tillståndsprocesser. Det kan handla om tillstånd för brytning av kalksten eller dolomit, men även för uppförande av anläggningar med förändrad verksamhet, transporter eller hantering. Detta är just nu en viktig fråga för hela industrin och vi kan bara hoppas att de avarter vi sett tidigare är historia. Även tillståndsfrågan kan kopplas till behovet av samarbete mellan olika intressenter. Vi måste verkligen kunna samarbeta och hitta lösningar lokalt för att bidra till de globala målen!

SAMMANFATTNINGSVIS kan sägas att vårt hållbarhetsarbete blir allt viktigare för varje år och är en förutsättning för att vi ska nå alla våra strategiska mål. Mycket arbete ligger framför oss men med stora insatser och goda samarbeten både inom och utom företaget är vi övertygade om att vi kommer lyckas!

Och kalk – det kommer behövas även i framtiden!

Svante Fielding, VD