Cirkulärt producerad kalk

Cirkulärt producerad kalk

Vi arbetar för hållbarhet på flera olika sätt, bland annat genom att förvandla mesa till bränd kalk, SMA Kraftmesa. Mesa är en restprodukt från sulfattillverkning som uppkommer vid beredning av s.k vitlut. Den kan tas tillvara genom att brännas om till bränd kalk i en mesaugn och sedan återanvändas i massabruken som SMA Kraftmesa.

Vid Sandarne kalkverk utanför Söderhamn är råvaran för bränd kalk 100% återvunnen mesa levererad från sulfatmassabruk runt om i Sverige.

SMA MINERAL RYCKER IN

Massabruken har egna ugnar som återvinner mesan till bränd kalk. Ibland drabbas bruken av haverier och det är då SMA Mineral rycker in. Tack vare hög lagringskapacitet och effektiva transporter kan SMA Mineral ta tillvara på haverimesan som, i sämsta fall, annars skulle köras till deponi. Haverimesan transporteras från deponin på bruken till vår produktionsanläggning i Sandarne. Där bränns mesan om till bränd kalk för att sedan levereras tillbaka till sulfatmassabruken som SMA Kraftmesa. Ett utmärkt exempel på återbruk och ett smart sätt att ta hand om miljön!

LIKNAR DEN EGNA PRODUKTEN

Kraven på den brända kalken som används i massabruken är höga och den ombrända mesan, SMA Kraftmesa, är väldigt omtyckt bland våra kunder. Den är långsammare i sin reaktion än köpkalk och liknar den egna produkten, vilket ger en jämnare körning.