Hållbarhetsrapport 2023

Hållbarhetsrapport 2023 ger oss riktlinjer för framtiden

Vår vision är att SMA Mineral ska vara det naturliga valet för utveckling och värdeskapande, lokalt som globalt. Våra långsiktiga planer handlar både om att rädda klimatet och om att överleva som företag. Våra kunder går i första ledet i sina respektive branscher och för att vara konkurrenskraftiga måste vi göra samma sak.

SMA Minerals prioriterade hållbarhetsfrågor lägger grunden för våra prioriteringar och insatser. Arbetet för att fördjupa vårt åtagande och ansvarstagande inleddes under 2021 och är fortlöpande i vår färdplan. Våra valda fokusområden baseras på vår väsentlighetsanalys, som omfattar våra största påverkans- och riskområden samt de frågor som är viktigast för våra intressenter. Produktionen av våra produkter ska ske med största möjliga hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet.

Vårt ekonomiska ansvar och bolagsstyrning

Under mer än femtio år har SMA Mineral utvecklat en långsiktigt stabil verksamhet byggd på bra produkter, nöjda kunder och hållbara affärsrelationer. Vi har en tydlig och stark värdegrund och möter våra kunder med kompetens, pålitlighet och god affärsetik genom hela värdekedjan.

Vårt sociala ansvar

SMA Mineral arbetar för en trygg, säker och stimulerande arbetsmiljö där kompetenta, engagerade medarbetare trivs och vill fortsätta utvecklas. Vi når dessa mål genom att analysera riskerna på våra arbetsplatser men också genom att lära oss förstå hur våra medarbetare värderar sitt arbete här hos oss. Med kunskap kring dessa frågor kan vi förebygga olyckor och ohälsa och skapa en trivsam arbetsplats med sunda värderingar.

Vårt ansvar för miljön och klimatet

Miljön är en nyckelfråga som löper genom hela vår värdekedja, från brytning och transporter till kontroll och styrning av processerna på våra anläggningar. Den viktigaste miljöeffekten i de av våra anläggningar som producerar brända produkter är CO2-utsläppen. Därför finns ambitiösa mål om att inom ramen för vårt framtidskoncept ZEQL halvera dessa utsläpp till år 2027.

Ladda ner Hållbarhetsrapporten