Viktiga händelser 2023

2023 har varit ett händelserikt år. Mycket har hänt som på olika sätt har kopplingar till vårt långsiktiga hållbarhetsarbete.

Den största, viktigaste, men kanske också svåraste delen i SMA Minerals hållbarhetsansvar är att markant minska CO2-utsläppen. Därför har vi under året haft starkt fokus på vårt framtidskoncept ZEQL – Zero Emission Quicklime. Under året har vi också genomfört flera förbättringsåtgårder i enlighet med vårt sociala ansvar och vår bolagsstyrning.

SMA MINERAL OCH SALTX LANSERAR ZEQL
SMA Mineral och SaltX har sedan våren 2022 samarbetat för att tillsammans skapa en elektrifierad process för tillverkning av klimatneutral kalk i industriell skala. Den 7 juni 2023 lanserade parterna det gemensamma fabrikskonceptet och varumärket ZEQL (Zero Emission Quicklime).
CO2-HUB NORDLAND
SMA har deltagit i ett unikt Carbon Capture Pilotprojekt i Mo i Rana. Projektet, som pågått under 2022-2023, är det första av sitt slag i Europa. Projektet syftar till att med en CC-pilot installerad mellan Elkem och SMA Minerals anläggningar fånga in koldioxid från rökgaserna från båda företagen för att på så sätt undersöka hur...
STILLESTÅND I GÅSGRUVAN
SMA Mineral har under flera år arbetat med noggranna förberedelser för att erhålla nytt miljötillstånd för verksamheten i Gåsgruvan, Filipstad. Huvudförhandling i målet hölls i slutet av mars 2023. Innan domslutet kom löpte det befintliga tillståndet ut och verksamheten tvingades stänga i slutet av april. I mitten av maj kom beskedet att Mark- och miljödomstolen...
DIALOGEN MED VÅRA MEDARBETARE FORTSÄTTER
Verktyget Winningtemp har visat sig mycket värdefullt för att samla in synpunkter kring viktiga frågor från våra medarbetare. Det här är ett steg på vägen för att nå vårt mål strategiska mål om engagerade medarbetare.
AVSIKTSFÖRKLARING MED SSAB OCH OVAKO
SMA Mineral tecknade avsiktsförklaring med både SSAB och Ovako avseende studie för användning av kalk från ZEQL-processen. Sedan tidigare har SMA Mineral ett liknande avtal om samarbete med Celsa.
SALTX INVIGER TESTANLÄGGNING FÖR FRAMSTÄLLNING AV KLIMATNEUTRAL KALK
16 november togs ett betydelsefullt steg mot på vägen mot en fossilfri tillverkning av kalk. I gråkallt novemberväder samlades mer än 100 förväntansfulla gäster för att delta i invigningen av SaltX nya testanläggning i Hofors. SMA Mineral fanns på plats.
PROVLEVERANS TILL SSAB
I slutet av november, endast några veckor efter att SaltX invigt testanläggningen ECRC (Electric Calciner Research Center) i Hofors, gjordes den första provleveransen till SSAB.
BRÄND KALK BLANDAS MED FLYGASKA FRÅN PAPPERSINDUSTRIN
Ståltillverkaren Outokumpu har, tillsammans med metallforskningsinstitutet Swerim, genomfört tester där flygaska från pappersindustrin blandats med kalk för användning som slaggbildare vid ståltillverkning. SMA Mineral har ansvarat för blandning och brikettering. Genom att flygaskan delvis ersätter bränd kalk reduceras utsläppen av koldioxid till atmosfären.
HÅLLBARHETSCERTIFIERADE ENLIGT FAIR TRANSPORT
SMA Mineral AB har blivit certifierade enligt Fair Transport, Sveriges Åkeriföretags hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg. Certifieringen verifierar att vi följer och respekterar åkeriföretagens arbete och utveckling vad gäller klimat och miljö, trafiksäkerhet samt socialt ansvarstagande.