”Här blir gammal olja ny igen”

Hej Magnus Öman, vd för Svensk Oljeåtervinning*. Ni återvinner spillolja – berätta! – Ja, precis! Vi samlar in begagnade oljor av olika slag. Det är huvudsakligen oljor från fartygstrafik, bilverkstäder och industrier.

När vi har tagit emot oljan analyserar vi den i vår anläggning i Västerås och försäkrar oss om att oljan har rätt egenskaper, den får till exempel inte ha för låg flampunkt eller innehålla gifter som PCB. Efter att oljan har analyserats filtrerar vi bort partiklar och renar det vatten som separerats från oljan. Här blir gammal olja som ny igen, helt enkelt.

Och vad händer med oljan sedan?
– Det vi gör, på SMA Mineral, är att vi energiåtervinner oljan vid produktion av bränd kalk. Energin står för en stor del av våra driftskostnader, och att använda återvunnen olja ger oss en mer stabil prisbild. Vi kan även sälja begagnade smörjoljor till regenerering, det vill säga materialåtervinning.
Fler fördelar, med återvunnen olja? – Ja, att oljan vi tar emot redan har gjort nytta någon annanstans och att vi därmed minskar förbrukningen av andra fossila bränslen. Dessutom har vi på SMA Mineral förutsättningarna att elda återvunnen olja på rätt sätt. I våra kalkugnar renas och kontrolleras rökgaserna kontinuerligt för att klara de mycket högt ställda kraven för avfallsförbränning.
Och så tänker ni utveckla verksamheten? – Ja, i dag hanterar vi huvudsakligen fossilbaserade oljor men det finns möjligheter att utveckla anläggningen i Västerås så att vi också kan behandla biobaserade oljor.

Tillbaka

Magnus

Öman

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Sjöar räddas – med 3 000 ton kalk

När drivorna av vinterns snö smälter riskerar sjöar och vattendrag att försuras och vid försurning riskerar fiskar, vattenlevande djur och växter att dö ut. Lösningen? Kalkmjöl! Med 3 000 ton kalk har vi på SMA Mineral nu säkerställt rätt pH-balans i Västernorrlands sjöar.

NOTIS

Vinterkalka? Javisst!

Att kalka åkrarna på vintern är en riktig höjdare. Trots - eller kanske tack vare – snö och tjäle gör kalkningen mycket stor nytta för pH-värde och markstruktur. Enligt våra källor är det de finländska lantbrukarna som leder vinterkalkningen i Norden, medan de svenska är mest försiktiga. Kanske dags att utlysa ett Nordiskt Mästerskap?

NOTIS

Försäljningsingenjör till SMA Mineral

SMA Mineral utökar nu sitt försäljningsteam med en till försäljningsingenjör mot den svenska basindustrin. Trivs du i en säljande och teknisk roll där du ansvarar för att stärka och utveckla kundrelationer? Vi söker dig som har kunskap om kemiska processer och tidigare säljbakgrund för att fortsätta SMA Minerals affärsutveckling.