”Här blir gammal olja ny igen”

Hej Magnus Öman, vd för Svensk Oljeåtervinning*. Ni återvinner spillolja – berätta! – Ja, precis! Vi samlar in begagnade oljor av olika slag. Det är huvudsakligen oljor från fartygstrafik, bilverkstäder och industrier.

När vi har tagit emot oljan analyserar vi den i vår anläggning i Västerås och försäkrar oss om att oljan har rätt egenskaper, den får till exempel inte ha för låg flampunkt eller innehålla gifter som PCB. Efter att oljan har analyserats filtrerar vi bort partiklar och renar det vatten som separerats från oljan. Här blir gammal olja som ny igen, helt enkelt.

Och vad händer med oljan sedan?
– Det vi gör, på SMA Mineral, är att vi energiåtervinner oljan vid produktion av bränd kalk. Energin står för en stor del av våra driftskostnader, och att använda återvunnen olja ger oss en mer stabil prisbild. Vi kan även sälja begagnade smörjoljor till regenerering, det vill säga materialåtervinning.
Fler fördelar, med återvunnen olja? – Ja, att oljan vi tar emot redan har gjort nytta någon annanstans och att vi därmed minskar förbrukningen av andra fossila bränslen. Dessutom har vi på SMA Mineral förutsättningarna att elda återvunnen olja på rätt sätt. I våra kalkugnar renas och kontrolleras rökgaserna kontinuerligt för att klara de mycket högt ställda kraven för avfallsförbränning.
Och så tänker ni utveckla verksamheten? – Ja, i dag hanterar vi huvudsakligen fossilbaserade oljor men det finns möjligheter att utveckla anläggningen i Västerås så att vi också kan behandla biobaserade oljor.

Tillbaka

Magnus

Öman

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

SMA Mineral deltar på Euro Mine Expo

Euro Mine Expo är den internationella mässan för gruvindustrin och är just nu i full gång. SMA Mineral finns representerat under dessa dagar, 12-14 juni.

NOTIS

Allt från vår diskussionskväll om kalkbrytningen på mellersta Gotland

Den 28 maj arrangerade SMA Mineral en diskussionskväll om den framtida kalkutvinningen i Klinte på mellersta Gotland. På mötet deltog representanter från SMA Mineral, från det lokala föreningslivet och från öns två största politiska partier. För de som inte hade möjlighet att närvara filmade vi mötet. Se filmen nedan. Du kan också ladda ner den presentation som SMA Minerals platschef på Gotland, Thomas Mårtensson, höll i mötets inledning, liksom det frågor & svar-dokument som delades ut.

NOTIS

Grattis till alla som tar examen!

SMA Mineral delar ut ett stipendium på 10 000 kr, ”för brinnande engagemang/social kompetens" vid Bergsskolans avgångsklass. I år delas det av två stipendiater.