Investering gör Otterbäcken till nytt distributionsnav

Tre stora silos har gett hamnen i värmländska Otterbäcken en ny skyline. Samt skapat helt nya möjligheter för SMA Mineral att snabbt och effektivt förse massa- och pappersindustrin med kalkprodukter för produktionen. – En blandnings- och siktningsstation i Syd- och Mellansverige betyder stora fördelar för våra kunder i regionen, säger David Johansson, logistikchef på SMA Mineral.

Vid ett event den 28 november, med bland annat samarbetspartnern Vänerhamn och inbjudna kunder, skedde den formella invigningen av den nya blandnings- och siktningsstationen. Den stora och uppenbara förändringen är tre stora silos,  som gör Otterbäcken till ett distributionsnav som är strategiskt placerat vid Vänerns enda naturliga djuphamn.
– Tidigare har vi bara levererat SMA Cellkalk från Otterbäcken, som vi tagit in sjövägen. Nu får vi möjlighet att leverera även SMA Kraftmesa och SMA Kraftkalk C, som är en blandning av SMA Cellkalk och SMA Kraftmesa, säger David Johansson.
De två senare produkterna har fram till nu levererats från SMA Minerals anläggning i Sandarne utanför Söderhamn.
– Nu kan vi leverera all kalk till massa- och pappersindustrin från både Sandarne och Otterbäcken, säger David Johansson.

Ökad leveranssäkerhet
Det betyder mycket för kunderna. Den gamla sanningen att närhet till kunden är viktig, är fortfarande giltigt. Kanske mer än någonsin.
– Våra kunder har inte möjlighet att hålla sig med stora lager, när det gäller kalkprodukter är det ”just in time” som gäller. Med två distributionsnav blir det smidigare och mer flexibelt, dessutom ökar leveranssäkerheten.
Investeringen betyder även mycket för Vänerhamn, som driver Otterbäckens hamn, som sköter påfyllningen av silona.
– Större flöden av gods betyder fler arbetstillfällen och det är positivt. Vi har ett mycket gott samarbete med SMA Mineral, säger Maria Gustafsson, driftchef på Vänerhamn.
En annan förändring är att SMA Minerals lagerhall på området, som tidigare inte använts fullt ut, nu kommer att fungera som back up-lager för SMA Cellkalk och SMA Kraftmesa.

Tillbaka

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.