Jobba hos SMA Mineral

SMA Mineral är en familjeägd koncern i kalkbranschen. Vi är totalt 250 anställda och finns på ett tjugotal produktionsplatser i Sverige, Finland, Norge, Estland och Bulgarien. Även försäljningen sker i stor utsträckning till dessa länder.

Vår strategi är att fortsätta växa och utvecklas tillsammans med kunder, leverantörer och övrig omvärld. För att genomföra detta behövs kontinuerligt nya medarbetare med varierande utbildning och erfarenhet.

Inom SMA Mineral arbetar vi med stort driv och engagemang och i en organisation med korta beslutsvägar. Vi behöver löpande förstärka med ny kompetens inom geologi, produktion, logistik, försäljning, marknadsföring, ekonomi och administration. Är du intresserad att bli en del av oss, men inte hittar någon ledig tjänst just nu? Du är ändå mycket välkommen att skicka ditt CV till sma@smamineral.com

SMA Mineral söker logistikchef

Redo att leda en spännande och utmanande utvecklingsresa?

Som logistikchef har du fokus på ledning och kontinuerlig utveckling av verksamhetens tjänster. Med ett affärsmässigt och professionellt arbetssätt bidrar du till att stärka vår position på marknaden.

Logistikverksamheten utgör en central del i vår verksamhet och rollen som logistikchef är en nyckelroll i företagets fortsatta utveckling och tillväxt. Tjänsten är placerad i Persberg.

Den övergripande målsättningen för logistikverksamheten är att leverera bästa möjliga kundupplevelse och säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet för att på så vis öka koncernens konkurrenskraft. Du jobbar med att ständigt förbättra, utveckla och kvalitetssäkra processer och flöden på ett kostnadseffektivt och rationellt sätt.

Ansvar och arbetsuppgifter
Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att organisera och optimera verksamheten inom logistikområdet samt att utveckla nya logistiklösningar för koncernens exportverksamhet.
• Övergripande ansvar för verksamhetens tjänster och att de bedrivs både kostnadseffektivt och med hög kvalitet.
• Fullt resultat-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar.
• Analysera och följa upp verksamheten avseende såväl mål och arbetssätt som legala krav.
• Som medlem i företagets ledningsgrupp bidra med ett strategiskt perspektiv bl.a. i upprättandet av långsiktiga verksamhetsplaner som linjerar med företagets övergripande mål.
• Arbeta gränsöverskridande och tvärfunktionellt i företagets teamorganisation samt samarbeta och arbeta för utveckling av helheten.
• Genom ständig omvärldsbevakning hålla verksamheten uppdaterad avseende logistikutveckling, teknisk utveckling, digitalisering m.m.

I rollen som logistikchef ska du säkerställa att lagar, policys och tillstånd fungerar och efterföljs. Du ansvarar även för det administrativa flödet i affärssystem och att rutiner för kvalitet, miljö och säkerhet efterföljs.
Det är viktigt att du motiveras av att både arbeta strategiskt med utveckling av logistiklösningar, men också att i det dagliga arbeta operativt med aktivt förbättringsarbete för att nå verksamhetens mål. Du tar ägarskap för ditt område och är beslutsmässig samt agerar med kund- och kvalitetsfokus för företagets bästa.

Ditt ledarskap är tydligt och du leder medarbetarna genom förändringar och utmaningar samt skapar en positiv atmosfär som får medarbetarna att trivas och växa. Du har god förmåga att delegera och skapa förutsättningar för medarbetarna att öka sitt ansvarstagande.
Du är bra på att bygga och utveckla förtroendefulla relationer och representera logistikverksamheten både internt och externt

Vi ser att du har en akademisk utbildning med inriktning logistik eller motsvarande förvärvad erfarenhet. Du har tidigare erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom logistik med personalansvar. Behörighet att driva åkeriverksamhet är meriterande.

För mer information besök ekstamsearch.se eller ring vår konsult Ann Ekstam, 073 -394 64 26, EKSTAM Executive Search & Selection. Ansök senast 21 oktober på apply@ekstamsearch.se

 

Thomas Brunzell – Transportledare

Jenny Allared – Labratorieingenjör

Linda Karlsson – Projektledare

Patrik Hjärpe – Försäljningschef