Kalk för en lyckad skörd!

Just nu kör vi en vinterkampanj i Västra Götaland. Kampanjen gäller för spridning januari 2019 - april 2019. För bästa pris, beställ innan 25 januari 2019.

Genom våra Cresco kalkprodukter tillförs näringsämnena kalcium och magnesium.

Kalkens effekter:

Med en bra kalknivå i jorden ökar utnyttjandegraden av de gödselmedel som tillförs, oavsett ekologiskt eller konventionellt system. Detta leder i sin tur till större skördar med högre kvalité, eftersom näringsämnena då frigörs för grödan.
Det är vanligt med t.ex. beteskramper och så kallade kalv-förlamningar på gårdar med lätta jordar, vilket kan avhjälpas genom kalkning med en magnesiumrik kalk.
Man kan i alla typer av odling tappa proteineffekter pga. för låga svavelhalter i växtodlingen. Detta kan avhjälpas genom vårt Cresco Gips tillval i de flesta av våra kalkprodukter.

Det är dock inte bara kalken som gör en skörd bra, det är givetvis många olika faktorer som spelar in, men det krävs en bra kalkstatus för en bra skörd.

Ekologisk växtodling:

Våra Cresco Normal/Cresco Normal Mg4/Cresco Special (12 % Mg) är godkända för ekologisk odling.

Kalken kommer från Berga strax utanför Falköping.
Vi levererar och sprider enligt dina önskemål.

Just nu kör vi en vinterkampanj i Västra Götaland.
Kampanjen gäller för spridning januari 2019 – april 2019.

För bästa pris, beställ innan 25 januari 2019.

Om du är intresserad, hör av dig till Linda Karlsson tel: 070-638 20 86, 0510-650 40, Email: linda.karlsson@smamineral.com eller Jimmie Larsson Tel: 070-235 20 32, 0510-650 40, Email: jimmie.larsson@smamineral.com

Tillbaka

Linda

Karlsson

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Kalk för en lyckad skörd!

Just nu kör vi en sommar-/höstkampanj i Värmland och Närke med kalk från Gåsgruvan utanför Filipstad. Kampanjen gäller för spridning maj - oktober 2019.