Från naturen, till naturen

Kalksten bryts, krossas och vidareförädlas i en naturlig process till bränd kalk. När vatten tillsätts till den brända kalken bildas släckt kalk.

Vad är kalk?

Kalk är den vardagliga benämningen för olika kemiska föreningar som innehåller kalcium. Vanligast är kalksten, en bergart som huvudsakligen består av kalciumkarbonat.

Den kalksten som finns i marken har under lång tid – i svenska kalkbrott mellan 80 till 2 000 miljoner år – bildats genom avlagring i vatten där t.ex. alger, musslor och koraller avsatts som löst material på botten för att därefter under lång tid förhårdnas till sten.

Så framställs kalk

Kalksten bryts i kalkrika områden runt om i världen. I Sverige finns rikligt med kalksten i Dalarna, Värmland, Närke, Västergötland och Skåne samt på Gotland och Öland.

Kalkstenen krossas i olika fraktioner där grovleken avgörs av vad den ska nyttjas för. Krossad kalksten används utan vidare bearbetning men kan också vidareförädlas. Vid fortsatt bearbetning tas kalkstenen in i kalkugnar där den i en kalcineringsprocess, under mycket höga temperaturer, bränns till kalciumoxid (CaO) s.k bränd kalk.

Den brända kalken kan därefter blandas med vatten. Vid kalciumoxidens reaktion med vattnet bildas kalciumhydroxidsläckt kalk Ca(OH)2. Beroende på hur mycket vatten som tillförs processen bildas antingen släckt kalk i form av torrt pulver eller en pasta.

Olika typer av kalk

Kalksten krossad till olika fraktioner används för jordbruk och trädgård men också för sjö- och våtmarkskalkning. Krossad kalk nyttjas även vid tillverkning av t.ex papper, färg, asfalt, tegel, betong och metaller.

Bränd kalk används vid tillverkning av järn och stål, vid cellulosatillverkning samt vid rening av vatten och rökgaser samt inom gruvindustrin.

Beroende på hur mycket vatten som tillförs processen bildas släckt kalk i form av torrt pulver alternativt som pasta. Släckt kalk används bland annat för vatten- och rökgasrening samt inom byggmaterialindustrin.

Dolomit är namnet på en karbonatbergart som består av mineralet dolomit som är nära besläktad med kalksten. Dolomiten bildas genom att kalksten utsätts för dolomitisering där kalciumjoner byts ut mot magnesiumjoner. Dolomit används inom jordbruket men också som fyllnadsmedel inom färg- och plastindustrin.

Bränd dolomit i olika fraktioner används liksom bränd kalk vid ståltillverkning för att bilda slagg och skydda stålet från att oxideras. I denna process samlas skadliga föroreningar för stålet i slaggen. Bränd dolomit skyddar även den eldfasta infodringen i stålugnen, konvertern och skänkugnen.