Kalk renar rökgaser från kraftvärmeverket

Kalkens reaktivitet och höga renhet gör den till ett eftertraktat alternativ för rening av rökgaser.

Bränd och släckt kalk är därför nödvändiga förbrukningsmaterial både inom industrin och energisektorn. En storförbrukare av kalk är kraftvärmeverket Händelöverket i Norrköping som sedan i våras använder stora volymer av SMA Minerals kalkprodukter i sina rökgasreningsprocesser.

Händelöverket i Norrköping är ett av Sveriges största kraftvärmeverk. Vid anläggningen, som ägs och drivs av energikoncernen E.ON, produceras fjärrvärme, el och processånga för kunder i hela Norrköpingsregionen.

– I våra pannor eldas hushålls- och verksamhetsavfall men också biobränslen som skogsflis och returträ, berättar anläggningens produktionschef Mattias Redeborn. Energi från Händelö betjänar kunder i Norrköpings och Söderköpings tätorter men också i området norr om Norrköping upp emot Åby. Totalt produceras årligen mer än 1 600GWh.

Kalk för rökgasrening

Vid förbränningen i verkets pannor uppstår rökgaser som behöver renas från skadliga ämnen innan de går ut i atmosfären. Reningen sker genom att med hjälp av kalkbaserade produkter neutralisera och fälla ut föroreningarna innan de lämnar skorstenen.

– Vi använder flera metoder – torra, semivåta och våta – för att rena kondensatet, berättar processingenjör Sara Bergqvist och driftchefen Jesper Casperson. För samtliga krävs kalk i någon form.

I reningsprocesserna används bränd och släckt kalk samt kalkstensmjöl och dolomit.

– Vi köper och magasinerar både brända och släckta produkter, fortsätter Sara och Jesper. Till viss del släcker vi också den brända kalken själva, Släckningen sker genom att tillsätta vatten. Kalken behövs främst för att binda sura komponenter, som saltsyra och svavelsyra, ur rökgaserna.

Omfattande tester

Händelöverket är ett av fyra E.ON-ägda kraftvärmeverk i Sverige. Övriga finns i Stockholm, Örebro och Malmö.

– Sedan 2019 har vår anläggning i Stockholm köpt sin kalk från SMA Mineral, berättar Sofia Borg, kategoriansvarig Aditiv hos E.ON. Samarbetet har fungerat bra vilket ledde till ett beslut om att testa SMA Minerals produkter även i Norrköping.

Testerna påbörjades tidigt i våras och i maj togs beslut om att fortsätta samarbetet.

– Testerna var omfattande och ställde höga krav på SMA Mineral, fortsätter Sofia Borg. Under testperioden krävdes näst intill dagliga kalkleveranser vilket fungerade prickfritt. Vi känner också att SMA Minerals personal, med Jarek Fastlind i spetsen, ställde upp under testerna och gav oss servicen vi behövde.

Även kalkens kvalitet har värderats.

– Det är tveklöst så att det finns både bra och dålig kalk, konstaterar Sara Bergqvist. Från vår sida ställs bland annat krav på hur kalken spricker upp vid släckning men också kring vilken hårdhet den har. Hård kalk sliter mera på verktyg och utrustning.

Stora volymer

Sedan beslutet togs har leveranser pågått i full skala. Normalt anländer minst ett lass i veckan till Norrköping. Kalken transporteras i bulk på lastbil och sprutas över till stora silos där den magasineras.

Volymerna är stora. E.ON:s totala inköp från SMA Mineral – för både Stockholm och Norrköping – förväntas under året uppgå till ca 6 000 ton bränd kalk och 150 ton släckt kalk.

Miljön i fokus

För E.ON, likt övriga energibolag, är miljöfrågorna centrala.

– Utsläppsvillkoren skärps ständigt liksom kraven på deponierna där askan från våra anläggningar hamnar, säger Jesper Casperson. Indirekt berör detta även våra leverantörer.

Verksamhetschefen Mattias Redeborn är inne på samma spår.

– Klimatavtrycken från våra egna processer bevakas noggrant men vi värderar även våra leverantörers hållbarhetsarbete. Vi känner till SMA Minerals medverkan kring ZEQL och värdesätter att man aktivt arbetar för att reducera sina CO2- utsläpp.

Tillbaka

Jarek

Fastlind

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.