Kalkkimaas 100-års jubileum blev en succé

SMA Mineral Oy blev mera kända hos allmänheten – och verksamheten kommer att fortsätta i hundra år till. Kalkkimaa hade öppet hus för allmänheten den 19 maj 2017 i Torneå. Det var inte bara Kalkkimaas gruva som visades upp, för första gången fick allmänheten även besöka Ristimaa dagbrott.

Drygt 800 personer hade kommit för att fira jubiléet tillsammans med SMA Mineral. Maten fick beröm och speciellt lyckat var den ordnade bussturen runt Kalkkimaa, Tuppivaara samt Ristimaa dagbrott som guidades av SMA:s anställda. Producenter av mineraler ordnar olika event runtom i Europa för att fira den Europeiska mineraldagen.
Festligheten öppnades av SMA Mineral koncernens VD Daniel Juvél. Kalkkimaas framtid ser enligt honom mycket bra ut och de kloka investeringarna kommer att driva Kalkkimaa framåt. Verksamhetsplatser som har egna team hjälper koncernens ledningsgrupp att få ut information på ett bättre sätt till alla anställda. Verkställande direktören tackade personalen och konstaterade att verksamheten redan har pågått i hundra år så mycket har gjorts rätt.
Kalkkimaas historia förevisades genom en historiebok som skrivits av Karoliina Kemppainen. I dagsläge pratas det en hel del om finska gruvor varpå det är bra att känna till hur gruvdrift har bedrivits förut och vilka samhällen gruvorna har skapat samt hur gruvdriften påverkat miljön. Läsaren kan genom den välskrivna texten uppleva för- och motgångar vid gruvan. Kalkkimaagruvan har trots allt överlevt krig, depressioner samt andra typer av motgångar genom historien. I den ständigt förändrade världen har man kunnat utvidga verksamheten till nya områden och även flertalet ägarbyten har lyckats bra vilket resulterat i att Kalkkimaa har firat sin hundraåriga historia genom en alldeles nyskriven historiebok.
Intervjuer gjordes hela dagen av Jari Vesa som fungerade som speaker för tillställningen. Alla grupper såsom före detta anställda, kunder och markägare blev intervjuade. Publiken på plats fick även ställa frågor till SMA Mineral koncernens VD vilket även besökarna gjorde. Man kunde även bekanta sig med gruvbrytning och förädling av mineraler. Miljöaspekterna vid produktion poängterades, allt sker utan kemikalier samt hur sidosten försöker utnyttjas. Man fick känna på hur gruvdrift fungerar i praktiken genom att pröva olika simulatorer, såsom borrigg och grävmaskin, men också genom att pröva sin skicklighet med en liten grävmaskin. I laboratoriebaracken som yrkeshögskolan Lappia hade hämtat med sig fick man bl.a. bekanta sig med hur kvalitéövervakning utförs.
Verkställande direktör Pekka Suomela från FinnMinns (The Finnish Mining Association) valde att prioritera miljöaspekterna i sitt tal. Ett bra exempel på ansvarsfullhet är att man inom SMA Mineral har utvecklat cirkulationsekonomin på ett klokt sätt. En central del av det finska välbefinnandet är gruvnäringen som skapar arbetsplatser och inkomster till alla involverade genom hela processen. Industri- och byggbranschens ekonomiska uppsving ger hopp även för industrimineralsektorn. Den höga kvaliteten på SMA Minerals produkter ger ett förtroende inom gruvindustrin där den centrala delen är tillgång till en välutbildad personal. Gruvnäringens samhällsansvar och godkännande kan vidare utvecklas genom ett hållbart nätverk där SMA Mineral Oy aktivt kommer att medverka.
Optimering av jordbruket och miljöskyddet måste utvecklas samtidigt, berättade även Juha Marttila som är ordförande för Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK). För att kunna underlätta byråkratin och skapa hållbara lösningar önskas det från jordbrukssidan en ny jordbrukspolitik från EU. Inom jordbruket bör man fokusera på kvalité för att kunna öka produktens värde. Djurens foder och människans mat växer i jordar därför är det viktigt att jorden som skördarna odlas på har en bra kemisk sammansättning. För att ha ett bra odlingssätt förutsätter det att lantbruket använder en klok praxis samt utnyttjar en bra teknologi. Markbördighetsanalyser är viktiga att göra före kalkning och gödsling. Det går inte att odla i sura jordar som förekommer naturligt i Finland. Genom kalkning kan man bättre använda markens fosfor utan att fosforn rinner ut i bäckar och vattendrag. Jordförbättringskalken spelar en viktig roll för att få en lönsam odling. En hållbar odling ger oss ren mat även i framtiden.

 

Tillbaka

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.