Bakgrund och plan

Därför kalk

Kalk har varit en del av den mänskliga civilisationen i tusentals år. Exakt hur länge vet ingen, men drygt  9 000 år gamla golvkonstruktioner med bindemedel av kalk har hittats i Medelhavsområdet. Med andra ord, kalk i olika former är nödvändig för mänskligheten och höjer vår livskvalitet – i går, i dag och i morgon.

Sverige har gott om kalksten i Dalarna, Värmland, Närke, Västergötland, Skåne och på Gotland och Öland. För att få bryta kalksten krävs särskilda tillstånd, vars processer kan vara långa och komplicerade. Eftersom kalkstenens kvalitet skiljer sig åt mellan olika förekomster kan heller inte all tillgänglig kalksten användas för alla kunders processer. Stål- och pappersindustrin behöver t ex kalk med hög kemisk renhet. En del sten importeras därför till Sverige från länder både i, och utanför, Europa.

Vilken roll kalken kommer att spela i framtiden vet man inte säkert, men det är troligt att kalk får helt nya användningsområden som är nyttiga för mänskligheten.

Den gotländska kalken som SMA Mineral bryter idag levereras till några av Sveriges största industriföretag, däribland SSAB, LKAB och Boliden.

Därför Gotland

Den gotländska kalkstenen är unik därför att Gotland är den enda platsen i Sverige med stor tillgång på sten som är sedimentär och har den kemiskt rena sammansättning som krävs för att kunna användas inom exempelvis stålindustrin.

På Gotland finns det två unika stråk där kalksten kan brytas, dels på norra och dels på mellersta Gotland. SMA Mineral har varit verksamma i norr och brutit kalk vid Stucks sedan 1997. Då det i dagsläget inte är klart om SMA Mineral kommer att få bryta mer kalksten på Stucks har vi tvingats att söka nya platser på Gotland där stenen kan brytas.

Alternativet till att bryta kalk i Sverige och på Gotland är att köpa sten och frakta den långa sträckor från Europas kontinent och Nordamerika för att kunna använda den i Sverige.

Därför Klinte

SMA Mineral har undersökt flera områden på Gotland för kalkbrytning och kommit fram till att Klinte är bättre än många andra områden. Naturmiljön är mindre känslig än exempelvis vid Stucks och Ljugarn som också undersökts. Klintebys ligger även nära hamnen i Klintehamn vilket bidrar till kortare transporter och lägre utsläpp, och underlättar för utskeppning av kalkstenen. I Klintebys finns det också ett befintligt brott att utgå ifrån.

Sammanfattande beskrivning av brytplanerna

SMA Mineral vill utöka brytningen av kalk i Klintebys. Idag finns det tillstånd att bryta 95 000 ton per år, och SMA Mineral ansöker nu om att bryta 900 000 ton per år. Idag har vi en anställd i Klinte och en handfull lokala underentreprenörer som hjälper oss i det dagliga arbetet i brottet. Med ett utökat tillstånd räknar vi med att sysselsätta ett trettiotal personer.

Idag kör våra lastbilar 3-4 körningar per timme till hamnen, men enbart vissa dagar och under vissa veckor. Med ett utökat tillstånd räknar vi med att utöka trafiken till 6-7 körningar i timmen till hamnen under måndag till fredag. Den totala trafiken på vägen beräknas öka med 10-20 procent.