MMD Klintebys täktansökan

MMD Klintebys täktansökan

Här finns dokument beträffande behandlingen av SMA Mineral AB:s ”Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Klintebys och Snögrinde stenbrott, Klintehamn, Gotland” som lämnats till Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 2018-11-02. Dokumenten kommer även finnas tillgängliga hos aktförvarare, SMA Mineral har till domstolen föreslagit biblioteket i Klintehamn. Hemsidan uppdateras löpande.

 

Ansökan, MKB, Teknisk beskrivning

Skrifter från domstolen

Skrifter från myndigheter

Skrifter från övriga intressenter

Skrifter från SMA Mineral

SKRIFTER FRÅN SMA MINERAL SEPTEMBER 2019