Försäljning

Välkommen att kontakta någon av våra säljare!

sales

Försäljning, marknad och affärsutveckling

Per Bodén

CCO

0046 76 806 13 18

Pappers- och cellulosaindustri, järn- och stålindustri, gruv- och metallindustri

Veli-Matti Marttala

Försäljningschef Finland och Baltikum

00358 40 084 9443

Markstabilisering, bygg, asfalt, rökgasrening och vattenrening, makadam/bergkross

Jarek Fastlind

Försäljningsingenjör

0046 70 634 92 84

Makadam/bergkross

Niko Halmkrona

Produktchef

00358 40 728 3484

Sjö- och våtmarkskalkning

Mats Lindberg

Projektledare sjökalk

070 630 06 02

PAPPERS- OCH CELLULOSAINDUSTRI, JÄRN- OCH STÅLINDUSTRI, GRUV- OCH METALLINDUSTRI

Kenny Tapper

Försäljningsingenjör

0046 73 824 33 50

Järn- och stålindustri, gruv- och metallindustri

Mikael Zackrisson

Försäljningsingenjör

0046 70 673 09 29

Jordbruk, trädgård, foder

Jan-Erik Impiö

Försäljningsingenjör

00358 50 911 6626

Asfalt, bygg, rökgasrening, vattenrening, makadam/bergkross

Pasi Naukkarinen

Försäljningsingenjör

00358 50 532 0020

Rökgasrening, vattenrening, bygg, gruv- och metallindustri

Dimo Dimov

VD SMA Mineral Ltd

00359 88 572 3021

Bygg, jordbruk, magnesiumhydroxid

Hillar Kangur

VD SMA Mineral AS

00372 56 56 04 45
Mail to