Försäljning

Välkommen att kontakta någon av våra säljare!

sales

Per Bodén

Marknads- och affärsutvecklingschef

0046 76 806 13 18

Papper- och cellulosaindustri

Patrik Hjärpe

Försäljningschef Sverige och Norge

0046 70 661 10 55

Pappers- och cellulosaindustri, järn- och stålindustri, gruv- och metallindustri

Veli-Matti Marttala

Försäljningschef Finland och Baltikum

00358 40 084 9443

Jordbruk

Jan-Erik Carlsson

Säljare, jordbrukskalk Östergötland

0046 73 387 63 35

Markstabilisering, bygg, asfalt och vattenrening

Jarek Fastlind

Försäljningsingenjör

0046 70 634 92 84

Jordbruk

Ulf Hansson

Säljare, jordbrukskalk Småland

0046 766 11 10

Jordbruk

Rikard Ivarsson

Säljare, jordbrukskalk Skaraborg

0046 70 624 86 49

Jordbruk

Björn Järpemo

Säljare, jordbrukskalk Södermanland, Mälardalen och Uppland

0046 76 188 19 44

Jordbruk

Jimmie Larsson

Försäljningsingenjör

0046 70 235 20 32

Sjö- och våtmarkskalkning, jordbruk

Mats Lindberg

Projektledare sjökalk

0046 70 630 06 02

Jordbruk

Linda Karlsson

Projektledare jordbruk

0046 70 638 20 86

Järn- och stålindustri, gruv- och metallindustri

Mikael Zackrisson

Försäljningsingenjör

0046 70 673 09 29

Järn- och stålindustri, kemisk industri, bygg, jordbruk

Bjørn Markset

Försäljningsingenjör

0047 94 82 41 55

Jordbruk, trädgård, foder, makadam/bergkross

Kimmo Hirvikallio

Försäljningsingenjör

00358 50 464 0482

Asfalt, bygg, rökgasrening, vattenrening, makadam/bergkross

Pasi Naukkarinen

Försäljningsingenjör

00358 50 532 0020

Magnesiumhydroxid

Hans-Olof Thoreson

Chef affärsutveckling, magnesiumhydroxid

0046 70 673 09 53

Magnesiumhydroxid

Tommy Lind

Chef teknisk service, magnesiumhydroxid

0046 70 666 76 65

Magnesiumhydroxid

Arto Lavonen

Sales Manager, magnesiumhydroxid

00358 50 383 2474

Bygg, jordbruk, magnesiumhydroxid

Hillar Kangur

VD SMA Mineral AS

00372 56 56 04 45

Rökgasrening, vattenrening, bygg, gruv- och metallindustri

Dimo Dimov

VD SMA Mineral Ltd

00359 88 572 3021
Mail to