Försäljning | SMA Mineral

Försäljning

Välkommen att kontakta någon av våra säljare!

sales

Försäljning

Johan Arvidsson

CCO

0046 70 897 44 39

Marknad och affärsutveckling

Per Bodén

KAM

0046 (0)76 806 13 18

Markstabilisering, bygg, asfalt, rökgasrening och vattenrening, makadam/bergkross

Jarek Fastlind

Försäljningsingenjör

0046 70 634 92 84

Sjö- och våtmarkskalkning

Mats Lindberg

Projektledare sjökalk

070 630 06 02

PAPPERS- OCH CELLULOSAINDUSTRI, JÄRN- OCH STÅLINDUSTRI, GRUV- OCH METALLINDUSTRI

Kenny Tapper

Försäljningsingenjör

0046 73 824 33 50

Järn- och stålindustri, gruv- och metallindustri

Mikael Zackrisson

Försäljningsingenjör

0046 70 673 09 29

Jordbruk, trädgård, foder

Jan-Erik Impiö

Försäljningsingenjör

00358 50 911 6626

Asfalt, bygg, rökgasrening, vattenrening, makadam/bergkross

Pasi Naukkarinen

Försäljningsingenjör

00358 50 532 0020

Rökgasrening, vattenrening, bygg, gruv- och metallindustri

Dimo Dimov

VD SMA Mineral Ltd

00359 88 572 3021

Bygg, jordbruk

Hillar Kangur

VD SMA Mineral AS

00372 56 56 04 45
Mail to