Försäljning

Välkommen att kontakta någon av våra säljare!

sales

Försäljning

Monica Löwenberg

CCO

0046 73 581 19 35

Marknad- och affärsutveckling

Per Bodén

Marknads- och affärsutvecklingschef

0046 76 806 13 18

Pappers- och cellulosaindustri, järn- och stålindustri, gruv- och metallindustri

Veli-Matti Marttala

Försäljningschef Finland och Baltikum

00358 40 084 9443

Jordbruk

Alexander von Bothmer

Säljare, jordbrukskalk Södermanland

072 317 90 40

Jordbruk

Jan-Erik Carlsson

Säljare, jordbrukskalk Östergötland

073 387 63 35

Markstabilisering, bygg, asfalt, rökgasrening och vattenrening, makadam/bergkross

Jarek Fastlind

Försäljningsingenjör

0046 70 634 92 84

Makadam/bergkross

Niko Halmkrona

Produktchef

00358 40 728 3484

Jordbruk

Ulf Hansson

Säljare, jordbrukskalk Småland

070 766 11 10

Jordbruk

Rikard Ivarsson

Säljare, jordbrukskalk Skaraborg

070 624 86 49

Jordbruk

Anna Larsson

Säljare, jordbrukskalk Dalarna och Gävleborg

0651 460 13

Sjö- och våtmarkskalkning, jordbruk

Mats Lindberg

Projektledare sjökalk, säljare, jordbrukskalk Värmland, Närke

070 630 06 02

Jordbruk

Linda Karlsson

Projektledare jordbruk

070 638 20 86

Jordbruk

Olle Persson

Säljare, jordbrukskalk Dalarna och Gävleborg

+46 70 334 43 61

PAPPERS- OCH CELLULOSAINDUSTRI, JÄRN- OCH STÅLINDUSTRI, GRUV- OCH METALLINDUSTRI

Kenny Tapper

Försäljningsingenjör

0046 73 824 33 50

Järn- och stålindustri, gruv- och metallindustri

Mikael Zackrisson

Försäljningsingenjör

0046 70 673 09 29

Järn- och stålindustri, kemisk industri, bygg, jordbruk

Bjørn Markset

Försäljningsingenjör

0047 94 82 41 55

Jordbruk, trädgård, foder

Jan-Erik Impiö

Försäljningsingenjör

00358 50 911 6626

Asfalt, bygg, rökgasrening, vattenrening, makadam/bergkross

Pasi Naukkarinen

Försäljningsingenjör

00358 50 532 0020

Magnesiumhydroxid

Tommy Lind

Chef teknisk service, magnesiumhydroxid

0046 70 666 76 65

Magnesiumhydroxid

Arto Lavonen

Sales Manager, magnesiumhydroxid

00358 50 383 2474

Rökgasrening, vattenrening, bygg, gruv- och metallindustri

Dimo Dimov

VD SMA Mineral Ltd

00359 88 572 3021

Bygg, jordbruk, magnesiumhydroxid

Hillar Kangur

VD SMA Mineral AS

00372 56 56 04 45
Mail to