Huvudkontor

management

Ledning

Svante Fielding

CEO

Produktion

Jan Batte

COO

0046 70 673 09 47

Utveckling och hållbarhet

Anna-Maria Béregi Amnéus

CSO

0046 73 616 28 19

Försäljning, marknad och affärsutveckling

Per Bodén

CCO

0046 76 806 13 18

Ekonomi

Hans Lindh

CFO

0046 72 203 86 90

Ekonomi

Joakim Björkner

Koncernkontroller

0046 70 594 23 42

Miljö

Robert Gräsberg

Miljöchef

0046 70 634 92 63

Hälsa, säkerhet, miljö och kvalité

Annika Niiranen

HSEQ Chef

00358 400 907 264

Arbetsmiljö- och säkerhet

Kalle Nordgren

Arbetsmiljö- och säkerhetschef

0046 70 621 39 89

Kvalité/Webmaster

Marie-Louise Winblad

Kvalitetschef/Webmaster

0046 70 275 04 66

Ledning

Dimo Dimov

VD SMA Mineral Bourgas Var Ltd

00359 88 672 3021

Affärsutveckling

Hillar Kangur

VD SMA Mineral AS

00372 56 56 04 45
Mail to