Huvudkontor

management

Ledning

Svante Fielding

VD/koncernchef

0046 73 803 46 78

Ledning

Magnus Öman

Vice VD/operativ chef

0046 70 275 08 08

Utveckling och hållbarhet

Anna-Maria Béregi Amnéus

Utvecklings- och hållbarhetschef

0046 73 616 28 19

Marknad- och affärsutveckling

Per Bodén

Marknads- och affärsutvecklingschef

0046 76 806 13 18

Logistik

David Johansson

Logistikchef

0046 73 074 24 56

Ekonomi

Hans Lindh

Ekonomichef

0046 72 203 86 90

Ekonomi

Joakim Björkner

Koncernkontroller

0046 70 594 23 42

Miljö

Robert Gräsberg

Miljöchef

0046 70 634 92 63

Hälsa, säkerhet, miljö och kvalité

Annika Niiranen

HSEQ Chef

00358 400 907 264

Arbetsmiljö- och säkerhet

Kalle Nordgren

Arbetsmiljö- och säkerhetschef

0046 70 621 39 89

Kvalité/Webmaster

Marie-Louise Winblad

Kvalitetschef/Webmaster

0046 70 275 04 66

Inköp

Martina Linder

Inköpschef

0046 70 376 01 10

Produktion/inköp

Jan Batte

Produktionschef/inköpare

0046 70 673 09 47

Produktion

Mikael Nuoriaho

Produktionschef

0046 70 776 99 01

Teknik

Lasse Untinen

Teknikchef

00358 40 776 1246

IT

Mårten Gregard

IT-Chef

0046 76 790 26 65

Affärssystem

Sari Ek

Ansvarig affärssystem

0046 72 718 61 71

Laboratorie

Jenny Allared

Laboratoriechef

0046 70 637 60 77

Ledning

Dimo Dimov

VD SMA Mineral Bourgas Var Ltd

00359 88 672 3021

Affärsutveckling

Hillar Kangur

VD SMA Mineral AS

00372 56 56 04 45

Ekonomi

Pirjo Ketola

Ekonomichef SMA Mineral OY

00358 50 462 3182
Mail to