Logistik

Här hittar du din kontaktperson inom logistik och transportavdelningen.
Är du redan kund och har ett avtal med SMA Mineral? För avrop kontakta oss på telefon 0771-16 43 50 eller e-mail order@smamineral.com

transport

Logistik

David Johansson

Logistikchef

0046 73 074 24 56

Logistik

Thomas Brunzell

Transportledare

0046 70 365 28 00

Logistik

Conny Frisk

Transportledare

0046 70 674 95 16
Mail to