Logistik

Här hittar du din kontaktperson inom logistik och transportavdelningen.
Är du redan kund och har ett avtal med SMA Mineral? För avrop kontakta oss på telefon 0771-16 43 50 eller e-mail order@smamineral.com

transport

Logistik

David Johansson

Logistikchef SMA Mineral Norra Europa

0046 73 074 24 56

Maria Kurttio

Logistikkoordinator

00358 40 126 42 64

Thomas Brunzell

Transportledare

0046 70 365 28 00

Conny Frisk

Transportledare

0046 70 674 95 16
Mail to