OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.

Den 23 april besökte en delegation från OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) SMA Minerals huvudkontor i Persberg. Detta var ett av stoppen på deras rundtur i Bergslagen inom det tvååriga projektet “Enhancing EU mining regional ecosystems to support the green transition and secure mineral raw materials supply”.

Region Örebro deltar i projektet som syftar till att utveckla gruvregioner och stötta regioner och kommuner i frågor som rör gruvor – miljö, tillstånd, prospektering, kompetens, infrastruktur, social acceptans etc. Övriga stopp under OECDs resa i Bergslagen var i trakterna av Lindesberg (Lovisagruvan och Håkansboda), Ljusnarsberg (Kopparberg och Yxsjöberg) och Filipstad (Bergsskolan).

Syftet med rundturerna är att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn, vilka utmaningar aktörer ser och vad de önskar se en förbättring inom. OECD tar in synpunkter från många olika aktörer som kommuner, regioner, akademier och andra myndigheter som SGU och NV. Resultaten kommer att sammanställas i en rapport för att identifiera möjligheter och förbättringsområden.

Vi tackar OECD för besöket och de värdefulla diskussionerna!

Tillbaka

Svante

Fielding

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.