Filarkiv

Här finns broschyrer, säkerhetsdatablad och allmänna leveransbestämmelser m m för nedladdning.

Säkerhetsdatablad

SMA_Mineral_Magnesiumhydroxide_PM_30_PM_3045_MSDS SMA_Mineral_Magnesiumhydroksidi_PM_30_PM_3045_KTT SMA_Mineral_Magnesiumhydroxid_PM_30_PM_3045_SDB VEDLEGG_EKSPONERINGSSCENARIER_Lesket_Kalk_SDB SMA_Mineral_Cresco_Optimal_Mg_SDB SMA_Mineral_Cresco_Optimal_Mg_SDB VEDLEGG_EKXPONIERINGSSCENARIER_Brent_Dolomitt_SDB VEDLEGG_EKSPONERINGSSCENARIER_Brent_Kalk_SDB SMA_Mineral_AS_Brent_Kalk_SDB SMA_Mineral_AS_Brent_Dolomitt_SDB SMA_Mineral_Sammutettu_kalkki_KTT SMA_Mineral_Poltettu_kalkki_KTT SMA_Mineral_Poltettu_dolomiitti_KTT SMA_Mineral_Magnesiumhydroksidi_PM_30_PM_3045_KTT SMA_Mineral_Magnesiumhydroksidi_PM_2_PM_45_KTT SMA_Mineral_Kvartsi_KTT SMA_Mineral_Kasvuturvekalkki_KTT SMA_Mineral_Kalkmix_Mild_KTT SMA_Mineral_Kalkmix_KTT SMA_Mineral_Dolomiitti_KTT SMA_Mineral_Kalkkikivi_KTT SMA_Mineral_Cresco_Optimal_Mg_KTT Liite_Altistumisskenaariot_SMA_Mineral_Sammutettu_kalkki_KTT Liite_Altistumisskenaariot_SMA_Mineral_Poltettu_kalkki_KTT Liite_Altistumisskenaariot_SMA_Mineral_Poltettu_Dolomiitti_KTT Liite_Altistumisskenaariot_SMA_Mineral_Kalkmix_Mild_KTT Liite_Altistumisskenaariot_SMA_Mineral_Kalkmix_KTT Liite_Altistumisskenaariot_SMA_Mineral_Cresco_Optimal_Mg_KTT SMA_Mineral_Slaked_Lime_MSDS SMA_Mineral_Quicklime_MSDS SMA_Mineral_Quartz_MSDS SMA_Mineral_Peat_Lime_MSDS SMA_Mineral_Magnesiumhydroxide_PM_30_PM_3045_MSDS SMA_Mineral_Magnesiumhydroxide_PM_2_PM_45_MSDS SMA_Mineral_Limestone_MSDS SMA_Mineral_Kalkmix_MSDS SMA_Mineral_Kalkmix_Mild_MSDS SMA_Mineral_Dolomite_MSDS SMA_Mineral_Cresco_Optimal_Mg_MSDS SMA_Mineral_Calcined_Dolomite_MSDS Appendix_Exposure_Scenarios_to_SMA_Mineral_Quicklime_MSDS Appendix_Exposure_Scenarios_to_SMA_Mineral_Kalkmix_MSDS Appendix_Exposure_Scenarios_to_SMA_Mineral_Kalkmix_Mild_MSDS Appendix_Exposure_Scenarios_to_SMA_Mineral_Cresco_Optimal_Mg_MSDS Appendix_Exposure_Scenarios_to_SMA_Mineral_Calcined_Dolomite_MSDS Appendix_Exposure_Scenarios_to_SMA_Mineral_ Slaked_Lime_MSDS SMA_Mineral_Växttorvkalk_SDB SMA_Mineral_Spectra_A_SDB SMA_Mineral_SMA_SC_Binder_SDB SMA_Mineral_SMA_KC_Binder_SDB SMA_Mineral_Slackt_Kalk_SDB SMA_Mineral_Magnesiumhydroxid_PM_30_PM_3045_SDB SMA_Mineral_Magnesiumhydroxid_PM_2_PM_45_SDB SMA_Mineral_Kvarts_SDB SMA_Mineral_Kalksten_SDB SMA_Mineral_Kalkmix_SDB SMA_Mineral_Kalkmix_Mild_SDB SMA_Mineral_Dolomit_SDB SMA_Mineral_Cresco_Optimal_Mg_SDB SMA_Mineral_Brand_Kalk_SDB SMA_Mineral_Brand_Dolomit_SDB Bilaga_Exponeringsscenarier_för_SMA_Mineral_Slackt_Kalk_SDB Bilaga_Exponeringsscenarier_för_SMA_Mineral_Kalkmix_SDB Bilaga_Exponeringsscenarier_för_SMA_Mineral_Kalkmix_Mild_SDB Bilaga_Exponeringsscenarier_för_SMA_Mineral_Brand_Kalk_SDB Bilaga_Exponeringsscenarier_för_SMA_Mineral_Brand_Dolomit_SDB Bilaga_Exponeringsscenarier_för_SMA_Cresco_Optimal_Mg_SDB

Broschyrer

Försäljningsvillkor

Övriga dokument

Kestävän kehityksen raportti 2019 Sustainability Report 2019 Hållbarhetsrapport-2019 Certifikat 1780-ISO Miljö SMA Mineral FI Certifikat 1780-ISO Kvalitet SMA Mineral FI Certifikat 1780-ISO Miljö SMA Mineral EN Certifikat 1780-ISO Kvalitet SMA Mineral EN Certifikat 1780-ISO Miljö SMA Mineral SE Certifikat 1780-ISO Kvalitet SMA Mineral SE Aktbil. 65 200308 Verksamhetsberättelse Urbergsgruppen 4229009 Aktbil. 64 200308 Protokoll Urbergsgruppen 4229009 Aktbil. 63 200308 Årsmötesprotokoll 4229009 Aktbil. 57 200201 Bilaga 6 Fotografi 4229009 Aktbil. 55 200201 Bilaga 4 Fotografi 4229009 Aktbil. 53 200201 Bilaga 2 Fotografi 4229009 Aktbil. 56 200201 Bilaga 5 Fotografi 4229009 Aktbil. 54 200201 Bilaga 3 Fotografi 4229009 Aktbil. 52 200201 Bilaga 1 Fotografi 4229009 Aktbil. 58 200205 yttrande 4229009 Aktbil. 64 200308 Protokoll Urbergsgruppen 4229009 Aktbil. 60 200227 anståndsbegäran 4229009 Aktbil. 62 200308 yttrande GBH Miljörätt 4229009 del 2 Aktbil. 62 200308 yttrande GBH Miljörätt 4229009 del 1 Aktbil. 62 200308 yttrande GBH Miljörätt 4229009 del 1 Aktbil. 63 200308 Årsmötesprotokoll 4229009 Aktbil. 65 200308 Verksamhetsberättelse Urbergsgruppen 4229009 Aktbil. 49 200123 yttrande Carat Advokatbyrå 4229009 Aktbil. 44 200221 yttrande 4229009 Aktbil. 42 200121 yttrande 4229009 Aktbil. 36 200114 Yttrande Naturskyddsföreningen 4229009 Aktbil. 41 200119 Yttrande Naturskyddsföreningen 4229009 Aktbil 34 200108 yttrande Carat Adv. byrå 4229009 Aktbil 16 Svea HR M 13523-19 Aktbil 14 Svea HR M 13523-19 Aktbil 7 Svea HR M 13523-19 Aktbil. 15 Svea HR M 13523-19 Aktbil 12. Svea HR M 13523-19 Aktbil. 5 Svea HR M 13523-19 Länsstyrelsen Svea HR M 13523-19 Aktbil 3 (002) Aktbil. 50 200130 Utveckl överklagande Lst 4229009 Skrift 200109 MMÖD överklagande 4229009 Aktbil. 61 200227 Underrättelse MMÖD 4229009 Aktbil. 59 200218 Föreläggande MMÖD 4229009 Aktbil. 40 200117 Underrättelse MMÖD 4229009 Nacka TR M 7034-18 Dom 2019-12-12 Aktbilaga 157 Länsstyrelsen Aktbilaga 147 Kostnadsräkning Region Gotland aktbilaga 146 Kostnadsräkning GBH Miljörätt Aktbilaga 156 NN Aktbilaga 155 NN Aktbilaga 116 SGU Aktbilaga 111 Aktbilaga 115 Region Gotland Aktbilaga 114 SGU Aktbilaga 113 Trafikverket Bilaga I Bilaga H Bilaga G Bilaga F Bilaga F.A Aktbilaga 107 NN Bilaga D.1 Skrift 190917 MMD reviderad bilaga 4229009 Bilaga B Bilaga B.11 Bilaga B.10 Bilaga B.9 Bilaga B.8 Bilaga B.7 Bilaga B.6 Bilaga B.5 Bilaga B.4 Bilaga B.3 Bilaga B.2 Bilaga B.1 Bilaga E.2 Bilaga E.2.a Bilaga E.1 Bilaga E.1.c Bilaga E.1.b Bilaga E.1.a Bilaga D Bilaga D.1 Bilaga C Bilaga C.3 Bilaga C.2 Bilaga C.1 Bilaga A Bilaga A.1 Bilageförteckning 4229009 Skrift 190910 MMD Nacka TR M7034-18 Aktbil 66 Aktbilaga 65 SGU Aktbilaga 64 Region Gotland Aktbilaga 63 Region Gotland Aktbilaga 62 Region Gotland Aktbilaga 59 länsstyrelsen Gotland sid 23-25 Aktbilaga 59 länsstyrelsen Gotland sid 11-22 Aktbilaga 59 länsstyrelsen Gotland sid 1-10 Aktbilaga 61 Aktbilaga 60 NN Aktbilaga 58 NN Aktbilaga 57 NN Aktbilaga 56 Trafikverket Aktbilaga 55 NN Aktbilaga 54 NN Aktbilaga 53 NN Aktbilaga 52 Naturskyddsföreningen Aktbilaga 51 Gotlands Botaniska Förening Aktbilaga 50 NN aktbilaga 49 NN Aktbilaga 48 Fullmakter GBHH Miljörätt NN Aktbilaga 47 NN Aktbilaga 46 NN Aktbilaga 45 GBH Miljörätt Urbergsgruppen Aktbilaga 44 Klintebyggdens framtid Aktbilaga 43 Beslut Miljö o byggnämnden Aktbilaga 42 Förslag Miljö o byggnämnden Aktbilaga 41 SGU Aktbilaga 40 MSB Nacka TR M7034-18 Aktbil 38 Nacka TR M7034-18 Aktbil 36 SV_Anvandarvillkor-for-SMA-Mineral_190401 FI_Anvandarvillkor-for-SMA-Mineral_190401 EN_Anvandarvillkor-for-SMA-Mineral_190401 Skrift 190329 MMD komplettering 4229009 Bilaga G. 190329 Bilaga F.5. 190329 Bilaga F.4. 190329 Bilaga F.3. 190329 Bilaga F.2. 190329 Bilaga F.1. 190329 Bilaga F. 190329 Bilaga E. 190329 Bilaga D. 190329 Bilaga C. 190329 Bilaga B. 190329 Bilaga A.4. 190329 Bilaga A.3. 190329 Bilaga A.2. 190329 Bilaga A.1. 190329 Bilaga A 190329 2018 Hållbarhetsrapport SMA Mineral AB Aktbilaga 22 Yttrande från Klintetraktens Framtid Hållbarhetsrapport 2017 2017-Hållbarhetsrapport-SMA-Mineral-AB Aktbilaga 26 NN Nacka TR M7034-18 Aktbil 25 Aktbilaga 23 Länsstyrelsen Gotland sid 11-15 SMA Mineral integritetspolicy Aktbilaga 24 Beslut Länsstyrelsen Gotland Aktbilaga 23 Länsstyrelsen Gotland sid 16-21 Aktbilaga 23 Länsstyrelsen Gotland sid 16-21 Aktbilaga 23 Länsstyrelsen Gotland sid 6-10 Aktbilaga 23 Länsstyrelsen Gotland sid 1-5 Svea HR M 570-19 Ej slutligt beslut 2019-02-15 Aktbilaga 14 NN Aktbilaga 21 Tekniska nämnden Region Gotland Aktbilaga 5-9 GBH Miljörätt Nacka TR M7034-18 Aktbil 11 Aktbilaga 20 Region Gotland Miljö o byggnämnden Aktbilaga 20 Region Gotland 746940 Rapport. Kontroll av externt industribuller från kalkbrott Klintebys Gotland beräkningar 746940 Bilaga 3. Bullerutbredningskarta normal drift + skutknackning dag kl. 06-18 746940 Bilaga 2. Bullerutbredningskarta normal drift + borrning dag kl. 06-18 746940 Bilaga 1. Bullerutbredningskarta normal drift dag kl. 06-18 Klagomål buller 2019-01-21 Beslut kalkutlastning Beslut kalkutlastning Aktbilaga 19 SGU 2018 03 02_555-215-2018 Beslut med anledning av anmälan om ändring av täktverksamhet(7909716) sid 7-10 2018 03 02_555-215-2018 Beslut med anledning av anmälan om ändring av täktverksamhet(7909716) sid 1-6 2019 01 09 Skrift MÖD överklagande 2018 06 07 Skrift till MMD komplettering med utredning riksintresse 2018 06 01 Utredning riksintresse 2018 02 26_403-1984-17 Underrättelse till SMA om utredning om böljeslagsmärken_180226 2018 02 09 bygglov Dom MMD 2018 01 19 Skrift anmälan upplag 2017 08 01_555-1975-2017 Föreläggande Upplag 2017 05 17 Byggnadsnämndens beslut om bygglov 2016-11-15_555-2513-2016 Angående upplag Aktbilaga 18 Trafikverket Aktbilaga 17 Gotlands Botaniska Förening SMA_Mineral_Lesket kalk_SDB SMA_Mineral_Kalkstein_SDB SMA_Mineral_Kalkstein_SDB (3) SMA_Mineral_Kalk_for_torvjord_SDB SMA_Mineral_Dolomitt_SDB Aktbilaga 16 Tekniska nämnden Region Gotland Aktbilaga 15 Naturvårdsverket Aktbilaga 14 Anders Odelius aktbil 13 Havs- och vattenmyndigheten SMA Mineral Tietosuojakäytäntö SMA Mineral Privacy Policy 9 - Klintebys sid 601-715 8 - Klintebys sid 541-600 7 - Klintebys sid 486-540 6 - Klintebys sid 421-485 5 - Klintebys sid 351-420 4 - Klintebys sid 271-350 3 - Klintebys sid 191-270 2 - Klintebys sid 121-190 1 - Klintebys sid 1-120 Dom 181203 MMÖD 4229009 aktbil 12 länsstyrelsen Gotland Nacka TR M 7034-18 Beslut under rättegång 2018-11-16 Skrift 181102 MMD ansökan 4229009 Klintebys G Sakägarförteckning Klintebys F Villkorssammanställning Klintebys E Tillstånd Snögrinde Klintebys D Tillstånd Klintebys Klintebys C Behovsutredning Klintebys A TB Klintebys A 1 TB Bilageförteckning Klintebys Skrift 181102 MMD ansökan 4229009 MKB-Klintebys-1_5-181031 Skrift 181102 MMD ansökan 4229009 Klintebys-A-TB SMA_INTEGRITETSPOLICY Klintebys-A-TB Bilageforteckning-Klintebys SMA_UPPFÖRANDEKOD FI (CODE OF CONDUCT) SMA_UPPFÖRANDEKOD ENG (CODE OF CONDUCT) SMA_UPPFÖRANDEKOD SE (CODE OF CONDUCT) SMA-180528-Presentation diskussionskväll SMA-180531-Q&A Klintebys 2017 Hållbarhetsrapport SMA Mineral AB