Filarkiv

Här finns broschyrer, säkerhetsdatablad och allmänna leveransbestämmelser m m för nedladdning.

Säkerhetsdatablad

Övriga dokument

Nacka TR M7034-18 Aktbil 38 Nacka TR M7034-18 Aktbil 36 SV_Anvandarvillkor-for-SMA-Mineral_190401 FI_Anvandarvillkor-for-SMA-Mineral_190401 EN_Anvandarvillkor-for-SMA-Mineral_190401 Skrift 190329 MMD komplettering 4229009 Bilaga G. 190329 Bilaga F.5. 190329 Bilaga F.4. 190329 Bilaga F.3. 190329 Bilaga F.2. 190329 Bilaga F.1. 190329 Bilaga F. 190329 Bilaga E. 190329 Bilaga D. 190329 Bilaga C. 190329 Bilaga B. 190329 Bilaga A.4. 190329 Bilaga A.3. 190329 Bilaga A.2. 190329 Bilaga A.1. 190329 Bilaga A 190329 2018 Hållbarhetsrapport SMA Mineral 2018 Hållbarhetsrapport SMA Mineral AB Aktbilaga 22 Yttrande från Klintetraktens Framtid Hållbarhetsrapport 2017 2017-Hållbarhetsrapport-SMA-Mineral-AB Aktbilaga 26 NN Nacka TR M7034-18 Aktbil 25 Aktbilaga 23 Länsstyrelsen Gotland sid 11-15 SMA Mineral integritetspolicy Aktbilaga 24 Beslut Länsstyrelsen Gotland Aktbilaga 23 Länsstyrelsen Gotland sid 16-21 Aktbilaga 23 Länsstyrelsen Gotland sid 16-21 Aktbilaga 23 Länsstyrelsen Gotland sid 6-10 Aktbilaga 23 Länsstyrelsen Gotland sid 1-5 Svea HR M 570-19 Ej slutligt beslut 2019-02-15 Aktbilaga 14 NN Aktbilaga 21 Tekniska nämnden Region Gotland Aktbilaga 5-9 GBH Miljörätt Nacka TR M7034-18 Aktbil 11 Aktbilaga 20 Region Gotland Miljö o byggnämnden Aktbilaga 20 Region Gotland 746940 Rapport. Kontroll av externt industribuller från kalkbrott Klintebys Gotland beräkningar 746940 Bilaga 3. Bullerutbredningskarta normal drift + skutknackning dag kl. 06-18 746940 Bilaga 2. Bullerutbredningskarta normal drift + borrning dag kl. 06-18 746940 Bilaga 1. Bullerutbredningskarta normal drift dag kl. 06-18 Klagomål buller 2019-01-21 Beslut kalkutlastning Beslut kalkutlastning Aktbilaga 19 SGU 2018 03 02_555-215-2018 Beslut med anledning av anmälan om ändring av täktverksamhet(7909716) sid 7-10 2018 03 02_555-215-2018 Beslut med anledning av anmälan om ändring av täktverksamhet(7909716) sid 1-6 2019 01 09 Skrift MÖD överklagande 2018 06 07 Skrift till MMD komplettering med utredning riksintresse 2018 06 01 Utredning riksintresse 2018 02 26_403-1984-17 Underrättelse till SMA om utredning om böljeslagsmärken_180226 2018 02 09 bygglov Dom MMD 2018 01 19 Skrift anmälan upplag 2017 08 01_555-1975-2017 Föreläggande Upplag 2017 05 17 Byggnadsnämndens beslut om bygglov 2016-11-15_555-2513-2016 Angående upplag Aktbilaga 18 Trafikverket Aktbilaga 17 Gotlands Botaniska Förening SMA_Mineral_Cresco_Optimal_Mg_SDB SMA_Mineral_Lesket kalk_SDB SMA_Mineral_Kalkstein_SDB SMA_Mineral_Kalkstein_SDB (3) SMA_Mineral_Kalk_for_torvjord_SDB SMA_Mineral_Dolomitt_SDB Aktbilaga 16 Tekniska nämnden Region Gotland Aktbilaga 15 Naturvårdsverket Aktbilaga 14 Anders Odelius aktbil 13 Havs- och vattenmyndigheten SMA integritetspolicy FI - Tietosuojakäytäntö SMA integritetspolicy ENG - privacy policy 9 - Klintebys sid 601-715 8 - Klintebys sid 541-600 7 - Klintebys sid 486-540 6 - Klintebys sid 421-485 5 - Klintebys sid 351-420 4 - Klintebys sid 271-350 3 - Klintebys sid 191-270 2 - Klintebys sid 121-190 1 - Klintebys sid 1-120 Dom 181203 MMÖD 4229009 aktbil 12 länsstyrelsen Gotland Nacka TR M 7034-18 Beslut under rättegång 2018-11-16 Skrift 181102 MMD ansökan 4229009 Klintebys G Sakägarförteckning Klintebys F Villkorssammanställning Klintebys E Tillstånd Snögrinde Klintebys D Tillstånd Klintebys Klintebys C Behovsutredning Klintebys A TB Klintebys A 1 TB Bilageförteckning Klintebys