Filarkiv

Här finns broschyrer, säkerhetsdatablad och allmänna leveransbestämmelser m m för nedladdning.

Säkerhetsdatablad

SDB-Kalksten-SMA-Mineral SDB-Bränd-Kalk-SMA-Mineral SDB-Släckt-Kalk-SMA-Mineral SDB-Lesket-Kalk-SMA-Mineral-AS SDB-Kalkstein-SMA-Mineral-AS SDB-Dolomitt-SMA-Mineral-AS SDB-Brent-Kalk-SMA-Mineral-AS SDB-Brent-dolomitt-SMA-Mineral-AS SDB-Kalk-for-torvjord-SMA-Mineral-AS SDS-Quartz-SMA-Mineral SDS-Peat-Lime-SMA-Mineral SDS-Dolomite-SMA-Mineral SDS-Limestone-SMA-Mineral SDS-Slaked-Lime-SMA-Mineral SDS-Cresco-Optimal-Mg-SMA-Mineral SDS-Kalkmix-SMA-Mineral SDS-Kalkmix-Mild-SMA-Mineral SDS-Quicklime-SMA-Mineral SDS-Calcined-Dolomite-SMA-Mineral SDB-Cresco-Optimal-Mg-SMA-Mineral SDB-Kalkmix-Mild-SMA-Mineral SDB-Kalkmix-SMA-Mineral SDB-Bränd-Dolomit-SMA-Mineral SDB-Spectra-A-SMA-Mineral SDB-SMA-SC-Binder-SMA-Mineral SDB-SMA-KC-Binder-SMA-Mineral SDB-Växttorvkalk-SMA-Mineral SDB-Kvarts-SMA-Mineral SDB-Dolomit-SMA-Mineral SDB Lesket Kalk SMA Mineral AS Vedlegg Eksponeringsscenarier SDS Calcined Dolomite SMA Mineral Appendix Exposure Scenarios SDB Brent Dolomitt SMA Mineral AS Vedlegg Eksponeringsscenarier SDB Bränd Dolomit SMA Mineral Bilaga Exponeringsscenarier SDS Slaked Lime SMA Mineral Appendix Exposure Scenarios SDB Släckt Kalk SMA Mineral Bilaga Exponeringsscenarier SDB Cresco Optimal Mg SMA Mineral Bilaga Exponeringsscenarier SDS Kalkmix SMA Mineral Appendix Exposure Scenarios SDS Kalkmix Mild SMA Mineral Appendix Exposure Scenarios SDB Kalkmix SMA Mineral Bilaga Exponeringsscenarier SDB Kalkmix Mild SMA Mineral Bilaga Exponeringsscenarier SDS Cresco Optimal Mg SMA Mineral Appendix Exposure Scenarios SDS Quicklime SMA Mineral Appendix Exposure Scenarios SDB Brent Kalk SMA Mineral AS Vedlegg Eksponeringsscenarier SDB Bränd Kalk SMA Mineral Bilaga Exponeringsscenarier SMA_Mineral_Kalkkikivi_KTT SMA_Mineral_Magnesiumhydroxid_PM_2_PM_45_SDB SMA_Mineral_Magnesiumhydroxide_PM_30_PM_3045_MSDS SMA_Mineral_Magnesiumhydroksidi_PM_30_PM_3045_KTT SMA_Mineral_Magnesiumhydroxid_PM_30_PM_3045_SDB SMA_Mineral_Sammutettu_kalkki_KTT SMA_Mineral_Poltettu_kalkki_KTT SMA_Mineral_Poltettu_dolomiitti_KTT SMA_Mineral_Kvartsi_KTT SMA_Mineral_Kasvuturvekalkki_KTT SMA_Mineral_Kalkmix_Mild_KTT SMA_Mineral_Kalkmix_KTT SMA_Mineral_Dolomiitti_KTT SMA_Mineral_Kalkkikivi_KTT SMA_Mineral_Cresco_Optimal_Mg_KTT Liite_Altistumisskenaariot_SMA_Mineral_Sammutettu_kalkki_KTT Liite_Altistumisskenaariot_SMA_Mineral_Poltettu_kalkki_KTT Liite_Altistumisskenaariot_SMA_Mineral_Poltettu_Dolomiitti_KTT Liite_Altistumisskenaariot_SMA_Mineral_Kalkmix_Mild_KTT Liite_Altistumisskenaariot_SMA_Mineral_Kalkmix_KTT Liite_Altistumisskenaariot_SMA_Mineral_Cresco_Optimal_Mg_KTT

Broschyrer

Sustainability Report 2022 Hållbarhetsrapport 2022 Tuotelehti SMA Kraftmesa Tuotelehti SMA Kraftkalk C Tuotelehti SMA Cellkalk Product description SMA Kraftmesa Product description SMA Kraftkalk C Product description SMA Cellkalk Produktblad SMA Kraftkalk Produktblad SMA Kraftkalk C Produktblad SMA Cellkalk Product description Envira S Tuotelehti Envira S-W Product description Envira S-W Produktblad Envira S-W Tuotelehti Envira S Produktblad Envira S Tuotelehti Envira H-W Product description Envira H-W Produktblad Envira H-W Tuotelehti Envira H Product description Envira H Produktblad Envira H Envira - terästeollisuudelle Envira - terästeollisuudelle Tuotelehti Ferrum H Product description Ferrum H Produktblad Ferrum H Brochure Envira Produktbroschyr Envira Tuotelehti Ferrum S Tuotelehti Ferrum R+ Tuotelehti Ferrum R Tuotelehti Ferrum DS Tuotelehti Ferrum DR Product description Ferrum S Product description Ferrum R+ Product description Ferrum R Product description Ferrum DS Product description Ferrum DR Brochure Kraft Brochure Ferrum Viljat sma_viljat_fi SMA Mineral Strukturkalkning Kraft - paperi- ja massateollisuudelle Ferrum – terästeollisuudelle Produktbroschyr Kraft Produktblad_Ferrum_S Produktblad_Ferrum_R+ Produktblad_Ferrum_R Produktblad_Ferrum_DS Produktblad_Ferrum_DR Produktbroschyr-Ferrum Trycksäkert Desinfektion_med_kalk SMA_Maan_stabilointiin_FI SMA_Vedenpuhdistus_FI SMA_Savukaasujen_FI SMA_Selluteollisuudelle_FI SMA_folder_G&M_FI SMA_TerasteollIisuudelle_FI SMA_nurmi-ja_oljykasvit_FI SMA_avomaaviljely_FI SMA_peruna_FI SMA_viljat_FI SMA_Soil_GB SMA_Water_GB SMA_Flue_gas_GB SMA_Pulp_GB SMA_folder_M&M_GB SMA_folder_G&M_GB SMA_Steel_GB SMA_folder_G&M_SE SMA_Vatten_SE SMA_asfalt_folder_sidvis Folder_fororenad_jord SMA_Mark_SE SMA_folder_G&M_SE SMA_Mark_SE SMA_Rokgas_SE SMA_folder_Sjokalkning_SV sma_sjo-o-vatmarkskalkning_8s_220x305 SMA_Cellulosa_SE SMA_folder_G&M_SE

Försäljningsvillkor

Övriga dokument

Fair transport certifikat Fair Transport Certifikat Bilaga 1 Bullerkartor Samrådsunderlag förnyat täkttillstånd Gåsgruvan ej utökat verksamhetsområde EYs yttrande om hållbarhetsrapporten Rinki-todistus_vuosi 2023 Vänersborgs TR M 5051-21 Aktbil 23 LST värmland Vänersborgs TR M 5051-21 Aktbil 22 SGU Vänersborgs TR M 5051-21 Aktbil 21 Vänersborgs TR M 5051-21 Aktbil 20 Vänersborgs TR M 5051-21 Aktbil 19 MSB Vänersborgs TR M 5051-21 Aktbil 18 Havs-vatten myndighet Vänersborgs TR M 5051-21 Aktbil 17 NV Vänersborgs TR M 5051-21 Aktbil 16 underrättelse tidplan Vänersborgs TR M 5051-21 Aktbil 15 Vänersborgs TR M 5051-21 Aktbil 14 aktförvarare SMA Vänersborgs TR M 5051-21 Aktbil 12 kungörelse Vänersborgs TR M 5051-21 Aktbil 10 kompletteringar föreläggande Coordination and rules for contractor Mål nr M 5051-21 info till domstolen Bilaga J Bilaga I Bilaga H Bilaga G Bilaga F Bilaga E Bilaga D Bilaga C Bilaga B A.15 A.14 A.13 A.12 A.11 A.10 A.9 A.7 A.6 220929 Kompletteringsskrift MMD 4229015 Vänersborgs TR M 5051-21 Aktbil 3 Code of conduct supplier Liiketoimintaperiaatteet Code of conduct supplier Code of Conduct Samordning och regler för entreprenörer Code of conduct leverantör Code of conduct Uppförandekod VB_ Mål nr M 5051-21 (SMA Mineral Persberg AB) Bilaga B.5 5816229 - SMA Mineral Gåsgruvan - Externbullerutredning 2021 (1) Bilaga B.4 Utredning av förekomstformer av uran i vatten vid Gåsgruvan_20211110 Bilaga B.3d Bottenfauna vid Igeltjärn och Kotjärn 2021 Bilaga B.3c Rapport Gåsgruvan MIX Research Bilaga B.3b Ny naturvärdesbedömning av Rävbäcken 210322 slutlev Samrådsunderlag förnyat täkttillstånd Gåsgruvan myndigheten slutversion Bilaga 1 Bullerkartor Bilaga B.3a Inventering vegetation Igeltjärnen 2016 Bilaga B.2 Flöden 2016-2021 Bilaga B.1 Täktritning Vänersborgs TR M 5051-21 Aktbil 10 Innehållsförteckning Försättsblad ansökan Bilaga G - Sakägarförteckning Bilaga F - Förslagna villkor Bilaga E – Avtal om fastighetsförvärv samt ansökan om fastighetsreglering Bilaga D – Befintligt tillstånd Bilaga C – Behovsutredning Bilaga A Teknisk Beskrivning Gåsgruvan Behörighetshandlingar 211014 4229015 Ansökan Gåsgruvan Dec 21 Svea HR M 13523-19 Aktbil 343 Svea HR M13523-19 Aktbil 342 Svea HR M 13523-19 Aktbil 334 Aktbil. 276 210831 Bilaga 4229009 Aktbil. 275 210831 Bilaga 4229009 Aktbil. 274 210831 Bilaga 4229009 Aktbil. 273 210831 Bilaga 4229009 Aktbil. 272 210831 Bilaga 4229009 Aktbil. 271 210831 Yttrande Antonsson Öberg Advokater 4229009 Dagboksblad 210831 MÖD 4229009 Aktbil 239 Svea HR M 13523-19 Svea HR M 13523-19 Aktbil 200 Bilaga till skrivelse - granskad - Sid 8-13 Svea HR M 13523-19 Aktbil 200 Bilaga till skrivelse - granskad - Sid 4-7 Svea HR M 13523-19 Aktbil 200 Bilaga till skrivelse - granskad - Sid 1-3 Svea HR M 13523-19 Aktbil 199, Skrivelse från adv Johan Öberg Dagboksblad 210608 MÖD 4229009 Dagboksblad 210215 MÖD 4229009 Aktbil. 198 210212 Yttrande Trafikverket 4229009 Aktbil. 197 210212 Yttrande GBH Miljörätt 4229009 Aktbil. 196 210211 Yttrande Lst 4229009 Aktbil. 172 210115 Underrättelse MÖD 4229009 Aktbil. 170 210115 Underrättelse MÖD 4229009 Aktbil. 195 210127 Yttrande Adv Åberg 4229009 (1) Aktbil. 194 210122 Yttrande SGU 4229009 Aktbil. 168 210114 Anståndsbegäran Advfirma Åberg 4229009 Aktbil. 179 210115 Bilaga 6 - Information 4229009 Aktbil. 178 210115 Bilaga 5 - Information 4229009 Aktbil. 177 210115 Bilaga 4 - Information Kalkfören. 4229009 Aktbil. 176 210115 Bilaga 3 - WITS handelsdata 4229009 Aktbil. 175 210115 Bilaga 2 - Företagsfakta Cementa 4229009 Aktbil. 174 210115 Bilaga 1 - Yttrande från Movea 4229009 Aktbil. 161 201221 Yttrande Molin 4229009 Aktbil. 160 201221 Meddelande epost MÖD 4229009 Aktbil. 159 201221 Yttrande Persson 4229009 Aktbil. 158 201221 Yttrande Bauer 4229009 Aktbil. 157 201221 Yttrande Högwall 4229009 Aktbil. 154 201217 Yttrande Pettersson Karlsson 4229009 Aktbil. 165 210104 Yttrande Ombud Bönders Backe 4229009 Aktbil. 164 201222 Yttrande Dahlstedt 4229009 Aktbil. 163 201222 Yttrande Ericsson 4229009 Aktbil. 162 201222 Yttrande Angerud 4229009 Aktbil. 161 201221 Yttrande Molin 4229009 Aktbil. 160 201221 Meddelande epost MÖD 4229009 Aktbil. 159 201221 Yttrande Persson 4229009 Aktbil. 158 201221 Yttrande Bauer 4229009 Aktbil. 157 201221 Yttrande Högwall 4229009 Aktbil. 156 201218 MÖD Skrivelse 4229009 Aktbil. 155 201218 MÖD Skrivelse 4229009 Aktbil. 145 201210 Underrättelse MÖD 4229009 Aktbil. 144 201210 Föreläggande MÖD 4229009 Aktbil 153 Bilaga A Dagboksblad 201222 MÖD 4229009