Aktuellt

SMA Mineral i Gåsgruvan – detta händer

Varför vill SMA Mineral utöka brytningen av kalk i Gåsgruvan?

 

Detta händer nu

För att få bryta kalksten krävs särskilda tillstånd, processer som ofta är långa och komplicerade och Gåsgruvans är inget undantag.

I ett första steg tog SMA Mineral fram översiktliga utredningar och underlag. Därefter kallade vi till samråd med allmänhet och berörda myndigheten. Allt för att få ta del av synpunkter och frågor. Utifrån de frågor och synpunkter vi fick in beställde vi kompletterande utredningar för att få ännu mer kunskap om buller, trafik och vatten. Därefter har dialogen med berörda fortsatt.

Vill du veta mer?

Har du fler frågor eller vill du sätta dig in mer i ärendet? Hör gärna av dig till oss.

Varför behövs ens kalk? Lär dig mer här!