Bakgrund och plan

 

Därför kalk

Kalk har varit en del av den mänskliga civilisationen i tusentals år. Exakt hur länge vet ingen, men drygt  9 000 år gamla golvkonstruktioner med bindemedel av kalk har hittats i Medelhavsområdet. Med andra ord, kalk i olika former är nödvändig för mänskligheten och höjer vår livskvalitet – i går, i dag och i morgon.

Sverige har gott om kalksten i Dalarna, Värmland, Närke, Västergötland, Skåne och på Gotland och Öland. För att få bryta kalksten krävs särskilda tillstånd, vars processer kan vara långa och komplicerade. Eftersom kalkstenens kvalitet skiljer sig åt mellan olika förekomster kan heller inte all tillgänglig kalksten användas för alla kunders processer. Stål- och pappersindustrin behöver t ex kalk med hög kemisk renhet. En del sten importeras därför till Sverige från länder både i, och utanför, Europa.

Vilken roll kalken kommer att spela i framtiden vet man inte säkert, men det är troligt att kalk får helt nya användningsområden som är nyttiga för mänskligheten.

Den kalk som SMA Mineral bryter idag i Gåsgruvan används bl a inom jordbruket, till att kalka sjöar och för industriändamål.

Alternativet till att bryta kalk i Sverige är att köpa sten och frakta den långa sträckor från Europas kontinent och Nordamerika för att kunna använda den i Sverige.