Mark- och miljödomstolen täktansökan Gåsgruvan

Mark- och miljödomstolen täktansökan Gåsgruvan

Här finns dokument beträffande behandlingen av SMA Minerals ”Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Gåsgruvan, Filipstads kommun, Värmlands län”.  Hemsidan uppdateras löpande.

 

Ansökan med bilagor

MKB med bilagor

Samråd

Kompletteringar

Övrigt