Täktansökan Gåsgruvan

Samråd angående planerat förlängt tillstånd av bergtäkt, Filipstads kommun

SMA Mineral Persberg AB planerar att ansöka om förnyat tillstånd för fortsatt täktbrytning på fastigheten Yngshyttan 1:337 i Filipstads kommun. Nu inbjuder vi till samråd enligt miljöbalken.

Vill du lämna upplysningar, frågor eller synpunkter som ska ingå i ansökan till den planerade verksamheten ska dessa lämnas skriftligen senast den 8 september 2023.

Om du vill ha ytterligare information är du välkommen att dagtid kontakta:

Platschef Jesper Samuelsson, 070-284 35 09, jesper.samuelsson@smamineral.com

Skicka era synpunkter till:

SMA Mineral Persberg AB

Box 329

682 27 Filipstad

Alternativt till kristina.emilsson@temamiljo.se

Mark- och miljödomstolen täktansökan Gåsgruvan

Här finns dokument beträffande behandlingen av SMA Minerals ”Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Gåsgruvan, Filipstads kommun, Värmlands län”.  Hemsidan uppdateras löpande.

 

Samråd angående planerat förlängt tillstånd av bergtäkt, Filipstads kommun

Ansökan med bilagor

MKB med bilagor

Samråd

Kompletteringar

Övrigt