Kvalitet

Kontroll från brytning till leverans.

Kalk förekommer normalt i jordskorpan i form av kalksten och dolomit.

Då kalk är naturligt förekommande finns det normala variationer i sammansättning som uppstått vid bildandet av mineralerna. Variationerna kan hanteras genom att en gedigen kontroll och planering görs innan råvaran börjar brytas.

Därefter kontrolleras råvaran noggrant under hela förädlingsprocessen från krossning fram till att den färdiga produkten levereras. Undersökningarna, som sker i eget laboratorium, består i huvudsak av att den kemiska sammansättningen fastställs under produktionens gång samt slutprodukten har önskad fraktion.

För att säkerställa kvalitén på analyserna gör vi jämförande kontroller i samarbete med ackrediterade laboratorier. Dessutom görs fortlöpande kalibreringar av vågar och mätinstrument samt att referensmaterial har spårbarhet till nationella och internationella standarder.