Omställningen skapar nya möjligheter!

Vi jobbar nu stenhårt för att klara omställningen enligt den fastlagda tidplanen.

Jacob Sandberg, teknisk chef, SSAB Special Steels: ”Den första masugnen i Oxelösund var även den första koksmasugnen i Sverige. Alla andra svenska masugnar, och de var många, kördes alltså på träkol och var således fossilfria. På den tiden var Sverige en stormakt i stålvärlden. Koksmasugnarnas kostnadseffektivitet gjorde att de tog över och nu dominerar den malmbaserade ståltillverkningen nästan fullständigt, vilket gjort att kostnaderna för stål sjunkit dramatiskt och stål blivit en väldigt viktig byggsten i samhällets utveckling. Idag är SSAB:s masugnar i Oxelösund, Luleå och Raahe bland de mest koldioxid-effektiva i världen.

Men nu är det återigen dags att ställa om från koks till skrot och sedan till fossilfritt stål från HYBRIT. Parisavtalet, EU, Sverige och SSAB har ambitiösa mål för att minska utsläppen av koldioxid och det skall ske snabbt. Alla är överens om att detta är bra! Omställningen kommer att skapa nya möjligheter för SSAB, för lokalsamhället och för nya affärer.

Vi har fått vårt miljötillstånd vilket är ett viktigt steg på vägen, men för att kunna starta ugnen då den är byggd krävs även en inkopplad ny kraftledning. Vattenfall Eldistribution har lämnat in underlag till Energimarknadsinspektionen för att ansöka om tillstånd (koncession) för två 130 kV-ledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund. Ett svar på ansökan väntas under 2022.

Då ljusbågsugnen startats måste all användning av koksgas på SSAB:s område ha konverterats till ett annat bränsle. I första steget kommer det ske med naturgas, och längre fram planeras en övergång till biobränsle t ex biogas eller biokol. Tillgången på bio-produkter är dock begränsad varför mer storskalig produktion behövs.

Vi jobbar nu stenhårt för att klara omställningen enligt den fastlagda tidplanen. Det ställer stora krav på våra anställda inom SSAB men även på samarbetet med våra leverantörer!”

Tillbaka

Per

Bodén

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.