Oväntat negativt besked från Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen har idag meddelat dom avseende vår tillståndsansökan för Gåsgruvan.

Mycket oväntat blev det ett negativt besked, vilket innebär att verksamheten inte kommer kunna återupptas i en snar framtid.

Vi utreder just nu konsekvenserna för anställda och kunder och återkommer med mer information snarast möjligt.

Tillbaka

Svante

Fielding

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.