Oväntat negativt besked från Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen har idag meddelat dom avseende vår tillståndsansökan för Gåsgruvan.

Mycket oväntat blev det ett negativt besked, vilket innebär att verksamheten inte kommer kunna återupptas i en snar framtid.

Vi utreder just nu konsekvenserna för anställda och kunder och återkommer med mer information snarast möjligt.

Tillbaka

Svante

Fielding

Senaste från SMA Mineral