Oxelösunds kalkverk vidareutvecklas under ny ledning

Första veckan i oktober fick vårt kalkverk i Oxelösund en ny platschef.

Sanjin Bajramovic, med 22 års erfarenhet från stålbranschen, tog då ”klivet över staketet” från närliggande SSAB till ett spännande och utmanande jobb på SMA Mineral. Vi hälsar Sanjin varmt välkommen.

REGNET PISKAR och det blåser friska vindar den här fredagseftermiddagen i Oxelösund. Östlig vind och kalkverkets utsatta läge längs Östersjön gör att regnet driver in över anläggningen.

Väderleken hindrar dock inte nya platschefen Sanjin Bajramovic från att entusiastiskt visa och berätta om kalkverket. Efter bara någon vecka på jobbet är inte alla hörn fullt utforskade men Sanjin har ändå lärt sig nog för att kunna guida runt.

– Visst finns det delar jag fortfarande inte hunnit se, skrattar Sanjin. Efter 22 år hos intilliggande SSAB känner jag mig dock hemma i grannskapet.

Även om Sanjin är ny i platschefsrollen känner han väl till processen.

– Banden mellan SSAB och SMA Mineral är tighta och min senaste befattning, som underhållschef på SSAB, gav mig god insikt i varför kalk behövs vid ståltillverkningen.

Att ha sett verkligheten från andra sidan är något jag nu har nytta av.

Som platschef kommer Sanjin att vara inblandad i mycket.

– Delaktighet i hela processen är ju en av anledningarna till att jag sökte jobbet, berättar Sanjin. Som platschef kommer jag att hantera frågor kring produktivitet, underhåll och säkerhet men också driva projekt kring vår utveckling. I slutänden handlar det om att utforma produkter som våra kunder vill ha.

KALKVERKET I OXELÖSUND uppfördes redan 1976 av schweiziska kalkugnsspecialisten Maerz Ofenbau, då för att tillgodose kalkbehovet hos närliggande ståltillverkaren Gränges Oxelösunds Järnverk. Järnverket, som alltjämt är anläggningens största kund, bytte 1978 ägare till då nybildade SSAB.

Kalkverket är byggt kring två rektangulära schaktugnar som producerar bränd kalk anpassad för stålproduktion. En mindre del av anläggningens volymer används för applikationer inom till exempel rökgasrening, vattenrening och jordbruk.

SETT TILL FRAMTIDEN finns såväl en kortsiktig som långsiktig plan. Mycket handlar, naturligt nog, om miljön.

– SSAB genomför stora omställningar mot en grön produkt och förväntningarna är givetvis att vi som leverantör ska svara upp mot deras krav, konstaterar Sanjin. SSAB förväntas gå i mål med omställningen till skrotbaserad metallurgi 2026.

Ett renoveringsarbete har nyligen genomförts men under 2024 ska en större renovering

utföras på den av verkets två ugnar som man beslutar sig för ska köras i framtiden.

I ett längre perspektiv väntar den långsiktiga omställningsplanen kring ZEQL, SMA Minerals satsning mot halverade koldioxidutsläpp.

– Det här är ett spännande arbete på alla sätt. Att producera kalk med grön el och minimera koldioxidutsläppen är givetvis den enda vägen på längre sikt. Den resan ser jag fram emot, avslutar Sanjin.

Tillbaka

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.