På besök i kalkbrottet i Jutjärn

Här bryts kalken – nära kunden

I Jutjärn, norr om Rättvik, bryter SMA Mineral kalksten av hög kvalitet – kalk som försörjer kalkverken i Rättvik och Boda med råvara. – Bränd kalk är en viktig råvara och vi ligger bra till med möjlighet till transport till flera kunder, främst inom stålindustrin, säger Peter Andersson, platschef på Boda kalkverk och Jutjärns kalkbrott.

Kalk är en värdefull råvara och har brutits i trakterna av Siljan sedan århundraden. De naturligt goda förutsättningarna förklaras av den jättelika meteoriten som skapade Siljansringen för cirka 360 miljoner år sedan. Verksamheten hos SMA Mineral i Dalarna är ett fininställt flöde. Redan vid krossen i Jutjärn sorteras kalkstenen – som innehåller cirka 95 procent kalciumkarbonat – i två högar: den grövre fraktionen går till Bodas schaktugn och den finare fraktionen till de tre roterugnarna i Rättvik. Varje dag lämnar ett 40-tal fullastade lastbilar Jutjärn och SMA Mineral har stenkoll på hela processen fram till färdig produkt. – Omkring 70 procent av den brända kalken från Boda och Rättvik går till stålindustrin. Det är en viktig insatsvara och vi har hela tiden koll på att exempelvis kolhalten är så låg som den ska vara, säger Peter Andersson.

Dygnet runt
Produktionen i Boda kalkverk pågår dygnet runt, veckans alla dagar. Det gör även utleveranserna – cirka 60 000 ton om året – från anläggningens elva silos, men med toppar på måndagar och fredagar. Framställning av bränd kalk är en gammal kunskap som i Boda utvecklats med modern teknik. I kontrollrummet, som fick en rejäl modernisering i somras, kan varje steg och förändring i kalkugnen följas i realtid på datorskärmar. Och tack vare 16 kameror, och lika många bildskärmar i kontrollrummet, ser operatören exakt vad som händer.
– Ja, det gäller att vara vaken och hänga med, säger operatören Kenneth Röjås som jobbat på SMA Mineral sedan 1974.

Noggranna analyser
Den färdiga brända kalken separeras sedan i olika fraktioner beroende på hur slutprodukten ska användas och transporteras på band till mellanlager och olika silos. Hela tiden – var tredje timme,
dygnet runt – tas prover av kalken för analys på plats. De samlas även ihop till dygns- och veckoprov för en fullskalig analys på SMA Minerals centrallaboratorium i Persberg. – En hög kvalitet är oerhört viktigt. Därför siktar vi även den brända kalken som går till stålindustrin och avlägsnar de finare partiklarna som de inte vill ha in i processen, säger Peter Andersson.

”Tvättar” rökgaserna
För att minska miljöbelastningen har Boda kalkverk utnyttjat de naturliga förutsättningarna. I det numera nedlagda dagbrottet intill, pumpas det starkt basiska vattnet upp och ”tvättar” rökgaserna från ångpannan rena från koldioxid. Slutresultatet blir ph-neutralt vatten, 30-40 kubikmeter i timmen, som går vidare till den näraliggande Oresjön. Just miljön är väldigt speciell i Siljansringen och även runt Jutjärn och Boda. Precis i anslutning till Jutjärns kalkbrott finns ett Natura 2000-område med bland annat kalkkrävande örter som ängsvädd, vårfingerört och mosippa. – Vi samsas bra ihop och kalkbrottet har tillstånd till i första hand 2028, säger Peter Andersson.

Tillbaka

Peter

Andersson

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Försvarsministern och Landshövdingen på besök

Under fredagen gästades SMA Minerals huvudkontor i Persberg av bl.a Försvarsminister Pål Jonson och Landshövding Georg Andrén. Besöket syftade till att sprida kunskap kring SMA Minerals verksamhet med speciellt fokus på kalkindustrins situation vad gäller råvaruförsörjning.