Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

Filipstad, Sverige 2024-05-10 – SMA Mineral och eFuels-ledaren Infinium har nått en överenskommelse som kommer att främja utvecklingen av respektive företags planerade projekt vid Mo Industripark i Mo i Rana, Norge. Infinium-anläggningen kommer att använda den koldioxid (CO2) som SMA kommer att producera vid sin Zero Emission Quick Lime (ZEQL) tillverkningsanläggning i industriparken som råvara för produktion av eFuels.

Infinium använder koldioxid och förnybar energi för att producera eFuels-produkter, band annat hållbart flygbränsle, Infinium eSAF. Infinium eFuels kan användas i befintliga motorer och traditionell infrastruktur utan modifieringar, vilket ger ett marknadsfärdigt alternativ till petroleumbaserade produkter. Användningen av eFuels hjälper till att minska koldioxidutsläppen från tung industri genom att minska utsläppen av växthusgaser tack vare en cirkulär strategi för CO2-utnyttjande.

”eFuels är den mest mångsidiga och effektiva lösningen för att minska koldioxidutsläppen i transporter, särskilt flyget, och Infinium är stolta över att gå i spetsen för den kommersiella utvecklingen av eFuels i Amerika och Europa”, säger Infiniums vd Robert Schuetzle. ”Vårt partnerskap med SMA kommer att hjälpa oss att förverkliga vår vision om en koldioxidneutral framtid Projektet har potential att växa och exemplifierar vårt engagemang för att stödja hållbar mobilitet.”

Koldioxiden kommer från SMA Minerals och SaltX Technologys gemensamt ägda varumärke och fabrikskoncept, Zero Emission Quick Lime (ZEQL), i Mo i Rana, Norge. Anläggningen kommer att producera både utsläppsfri bränd kalk och hållbara flygbränslen och kan expandera utöver eFuels initiala kapacitet i framtida faser.

SMA:s ZEQL-process elektrifierar tillverkningen av kalk med hjälp av förnybar energi. Tack vare att de emissioner som avges i processen består av nära 100% koldoixid krävs ingen ytterligare process för infångning eller separation. Processen innebär också att en större del av den råvara som bryts kan tas tillvara vilket i sin tur innebär att livslängden på stenfyndigheterna ökar. Den CO2-neutrala kalken hjälper till att reducera utsläppen inom bland annat stålindustrin.

”Genom vår expertis inom hållbar produktion av bränd kalk och vårt avtal med Infinium är SMA Mineral redo att spela en betydande roll för att minska koldioxidavtrycket för sektorer som är avgörande för den europeiska ekonomin”, säger Svante Fielding, VD för SMA Mineral. ”Tillsammans med Infinium kommer vi att hjälpa till att katalysera finansiell tillväxt i regionen, främja sysselsättningsmöjligheter, driva teknisk innovation och ytterligare positionera Mo i Rana som ett strategiskt nav för industrier som driver oss mot en mer hållbar värld.”

Infinium driver världens första kommersiella eFuels-anläggning i Corpus Christi, Texas och har mer än ett dussin globala projekt i olika utvecklingsstadier över hela världen.

Om Infinium

Infinium är en leverantör av elektrobränslen med en mission att dekarbonatisera världen. Elektrobränslen är en ny typ av syntetiska bränslen som tillverkas med förnybar energi och koldioxid, inte petroleum eller resurser som behövs för att t ex producera livsmedel. Infiniums elektrobränslen kan användas i befintliga lastbilar, flygplan och fartyg, vilket avsevärt minskar skadliga koldioxidutsläpp jämfört med fossilbaserade bränslen. Förutom att hjälpa transportindustrin att nå målen för koldioxidminskning är Infiniums elektrobränslen ett alternativ med lägre koldioxidutsläpp för kemisk bearbetning, inklusive plastproduktion. Lär dig varför Amazon och andra ledande cleantech-investerare har valt Infinium på www.infiniumco.com.

Om SMA Mineral

SMA Mineral är en av de största kalkproducenterna i Norden och levererar kalk till stål- och pappers- och massaindustrin samt många andra användningsområden. Sedan starten 1980 har SMA legat i framkanten när det gäller utvinning, bearbetning och distribution av produkter baserade på i första hand kalciumkarbonat och dolomit. Med ett ständigt engagemang för hållbarhet och miljömässigt ansvarsfulla metoder, fungerar SMA:s mineraler som avgörande komponenter inom olika industrier inklusive stål, papper men även vatten- och rökgasrening. För mer information, besök www.smamineral.se

Medieförfrågningar

För Infinium

press@infiniumco.com

 

För SMA Mineral

sma@smamineral.com

Tillbaka

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.