Bränd kalk

Bränd kalk är den vanligaste benämningen på bränd kalksten, kalciumoxid (CaO).
Bränd kalk

Så framställs den:

Bränd kalk tillverkas genom upphettning av krossad kalksten till cirka 1 100 grader i en schaktugn eller i en roterugn. Vid bränning av kalksten avgår koldioxid och kalciumoxid blir kvar (CaCO3 ger CaO + CO2). Efter bränning krossas den brända kalken och därefter mals den till lämpliga leveransfraktioner.

 

Användning:

Bränd kalk har en rad användningsområden exempelvis vid tillverkning av järn och stål, vid cellulosatillverkning, rening av vatten och rökgaser samt inom gruvindustrin.
För järn- och stålindustrin levererar vi såväl reaktiv schaktugnsbränd som hårdbränd roterugnsbränd kalk i olika fraktioner.
Till våra kunder inom cellulosaindustrin erbjuder vi anpassade produkter med fokus på hög renhet och funktion, t ex SMA Cellkalk, SMA Kraftkalk-C och SMA Kraftmesa.
Tack vare egna fyndigheter och produktionsanläggningar har vi möjlighet att ta fram de olika egenskaper som krävs för en optimal funktion i våra kunders processer oavsett användningsområde.

KONTAKT

BRÄND KALK

JAG VILL BLI KONTAKTAD