Bränd kalk

Bränd kalk är den vanligaste benämningen på bränd kalksten, kalciumoxid (CaO).
Bränd kalk

Så framställs den:

Bränd kalk tillverkas genom upphettning av krossad kalksten till cirka 1 100 grader i en schaktugn eller i en roterugn. Vid bränning av kalksten avgår koldioxid och kalciumoxid blir kvar (CaCO3 ger CaO + CO2). Efter bränning krossas den brända kalken och därefter mals den till lämpliga leveransfraktioner.

 

Användning:

Bränd kalk har en rad användningsområden exempelvis vid tillverkning av järn och stål, vid cellulosatillverkning, rening av vatten och rökgaser samt inom gruvindustrin.
För järn- och stålindustrin levererar vi såväl reaktiv schaktugnsbränd som hårdbränd roterugnsbränd kalk i olika fraktioner.
Till våra kunder inom cellulosaindustrin erbjuder vi anpassade produkter med fokus på hög renhet och funktion, t ex SMA Cellkalk, SMA Kraftkalk-C och SMA Kraftmesa.
Tack vare egna fyndigheter och produktionsanläggningar har vi möjlighet att ta fram de olika egenskaper som krävs för en optimal funktion i våra kunders processer oavsett användningsområde.

 

Bränd kalk från mesa

Mesa är en restprodukt från sulfattillverkning som uppkommer vid beredning av s.k vitlut. Mesa kan tas tillvara genom att brännas om till en bränd kalk i en mesaugn.

 

I händelse av att sulfatmassabrukens egna mesaugnar havererar kan mesan hämtas upp av SMA Mineral och föras till vår produktionsanläggning i Sandarne utanför Söderhamn. Där bränns mesan om till bränd kalk innan den levereras tillbaka till kund som SMA Kraftmesa. Den kan också blandas med SMA Cellkalk till SMA Kraftkalk-C.

 

Så framställs den:
Mesa är en restprodukt vid sulfattillverkning. På vår anläggning i Sandarne tvättas mesan från föroreningar, bränns i ugn och kommer ut som SMA Kraftmesa, redo att användas på bruken igen.

 

Användning:
Den slutgiltiga produkten SMA Kraftmesa transporteras och återanvänds i sulfattillverkning på pappersbruk. Ett utmärkt exempel på återbruk och ett smart sätt att ta hand om miljön.

 

 

KONTAKT

BRÄND KALK

JAG VILL BLI KONTAKTAD