Dolomit | SMA Mineral

Dolomit

Dolomit är namnet på en karbonatbergart som består av mineralet dolomit. Bergarten är nära besläktad med kalksten. Den bildas genom att kalksten utsätts för en process som kallas dolomitisering, vilken i korthet går ut på att en del kalciumjoner byts ut mot magnesiumjoner. Kemiskt blir formeln CaMg(CO3)2.
Dolomit

Så framställs den:

Liksom kalksten, förekommer dolomit som både sedimentär och kristallin. I Sverige finns det inga kända förekomster av sedimentär dolomit. All den svenska dolomiten är kristallin och dessutom väldigt gammal (ca en miljard år). I Norge finns en yngre kristallin dolomit i fjällberggrunden och i Estland och Lettland finns det sedimentära dolomiter av samma ålder som den gotländska kalkstenen. Förekomst: i urberget och i fjällen. Dolomiten bryts, krossas och mals till lämpliga fraktioner i våra olika produktionsanläggningar och kan därefter förädlas till bränd dolomit.

 

Användning:

Vanliga användningsområden för dolomit är inom jordbruk, tack vare högt magnesiuminnehåll, och som fyllnadsmedel inom framförallt färg- och plastindustrin.

KONTAKT

DOLOMIT

JAG VILL BLI KONTAKTAD