Kalksten

Kalksten är en karbonatbergart av organiskt ursprung bildad av skalrester av marina djur. Skalresterna har samlats på havsbottnen, och efter miljoner av år har det ansamlats tjocka lager av dessa rester. När det tillkommer flera lager med skalrester kommer de nedre lagren att pressas ihop och cementeras varvid det skapas en hård bergart. En kalksten består av kalciumkarbonat och har den kemiska formeln CaCO3. Kalksten finns i sedimentär form och i kristallin form.
Kalksten

Så framställs den:

Kalkstenen bryts, krossas och mals till lämpliga fraktioner i våra olika produktionsanläggningar och kan därefter förädlas till bränd eller släckt kalk.

 

Användning:

Exempel på användningsområden för kalksten är jordbruk, trädgårdskalk, sjö- och våtmarkskalkning, vid tillverkning av bland annat papper, färg, asfalt, tegel, betong och metaller.

För jordbruket har vi vårt speciella produktsortiment Cresco där man efter markkartering gör en speciell mix för varje giva. Cresco Dos och Cresco Sjö är våra produkter för sjökalkning.

KONTAKT

KALKSTEN

JAG VILL BLI KONTAKTAD